Меню сайта

Техніко-економічна характеристика підприємства

За даними табл. 2.1.1 і табл. 2.1.2. проведена оцінка ключових фінансових показників діяльності підприємства, у динаміці. Наведені дані складені у табл. 2.1.3.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) в динаміці за даними табл. 2.1.3 зменшився внаслідок нарощування підприємством боргів, коливаючись з 2010 р. по 2012 р. в межах 22,2 - 13,3. Він зменшився на 33,8% у порівнянні даних 2010 і 2010 рр., на кінець 2012 р. порівняно з 2011 р. питома вага власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність зменшилась на 9,5%.

Ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, за показниками коефіцієнта забезпеченості власними оборотними коштами, зменшився у 2011 р. порівняно з 2010 р. на 84,6%, а у 2012 р. порівняно з 2011 р., збільшився на 125%. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача), що характеризує ефективність використання основних фондів і показує рівень продукції, що приходиться на 1 грн. основних фондів, зріс на 12,0% у 2011 р. порівняно з 2010 р., хоча у 2012 р. порівняно з 2011 р. зріс усього 103,6%. Оборотність активів підприємства у 2010 р. склала 0,24, у 2011 р. - 0,26 у зв’язку із залученням більшої кількості договірних робіт у 2012 р. - 0,27, але все одно залишається мізерною.

Рентабельність діяльності підприємства знижувалася і склала у 2012р. від 2011 р. лише 82,6%. Зниження показнику зумовлена зниженням фінансування, а договірні роботи не забезпечили достатнього приросту. Рентабельність продукції підприємства у 2012 р. від 2011 р. знизилась і склала 84,2%. З вищенаведеного слідує, що показники рентабельності є доволі низькими. Підприємство не розвивається. Доходи постійно знижуються, приріст зменшується, намітилася тенденція до застою.

Прибутки зменшились, на ряду з зростанням собівартість послуг. Підприємство повинно прорахувати можливі шляхи зменшення собівартості та прорахувати неперспективні послуги з метою підвищення рентабельності діяльності підприємства. Як і інші показники фінансового стану підприємства, рівень прибутку знизився, що показує необхідність застосування нових методів управління підприємством, зокрема, маркетингового управління, бо діяльність підприємства тісно з ним пов’язана.

Адміністративні витрати підприємства зросли й склали, відповідно, 1332 тис. грн. у 2010 р., 1698 тис. грн. у 2011 р. і 2117 тис. грн. у 2012 р. Темп їх приросту майже не змінний 127,5% 2011р до 2010, та 127,7%, 2012р. до 2011р, що характеризує незмінність кадрової політики підприємства.

Дані, представлені в табл. 2.1.1 і табл. 2.1.2, характеризують загальні результати й ефективність виробничо-господарської діяльності КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва за роки, що аналізуються, і є основою для економічного аналізу. Аналіз виробничо-господарської діяльності товариства провадиться з метою виявлення динаміки основних техніко-економічних показників, на підставі даних річних балансів та звітів про фінансові результати підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...