Меню сайта

Моделювання фінансових потоків підприємства

Переважний обсяг фінансових потоків формується в процесі обігу оборотних засобів підприємства. Кошти витрачаються на закупівлю сировини та матеріалів (формується вихідний потік), з них виготовляється готова продукція, яка реалізується і в процесі реалізації формується вихідний потік. Більш докладно рух фінансових потоків розглянуто у другій главі роботи.

Моделювання фінансових потоків має базуватися на результатах аналізу ринків збуту. Тому для визначення можливого обсягу реалізації та збуту продукції підприємства проведемо дослідження щодо визначення місткості ринку.

Для забезпечення стабільної роботи необхідно провести дослідження ринків збуту продукції, які можуть гарантувати отримання прибутку.

Виконаємо розрахунки для такої номенклатурної позиції підприємства як пускачі вибухозахищені іскробезпечні. Як вже зазначалось, основними споживачами продукції ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест» є підприємства добувної промисловості.

Аналіз статистичних даних про соціально-економічний розвиток України свідчить про неухильне зростання обсягів робіт добувної промисловості у період до 2010 року. За даними Держкомстату України в 2006р. обсяги добувних робіт збільшилися відносно 2005 р. на 5,8%, в 2007 році зростання склало +2,6%. У 2008 році було скорочення обсягів добувної промисловості (-4,3%), у 2009 році обсяги добувної промисловості скоротились ще на 10,6%. У 2010 році темпи приріст продукції добувної промисловості склав +3,7% [39].

У січні-липні 2011р. вироблено продукції добувної промисловості на суму 79785,3 млн. грн., що на 5,9% більше відповідного періоду попереднього року. За 7 місяців поточного року шахтарями України добуто 47,7 мільйона тонн вугілля, що на 3,2 мільйони тонн більше встановленого завдання й на 1,9 мільйона тонн більше, чим за той же період минулого року.

Таким чином має місце відновлення попиту на продукцію, пов’язану з технічним забезпеченням підприємств добувної промисловості (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 - Динаміка обсягів діяльності підприємств добувної промисловості - основних споживачів продукції ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

З наведених даних видно, що на збільшення обсягів продукції підприємств добувної промисловості впливає фактор зростання цін на продукцію. Однак спостерігається й збільшення фізичних обсягів реалізації.

Постійно зростаючий попит на продукцію підприємства, зумовлений не тільки розширенням діяльності підприємств, але й необхідністю заміни зношеного обладнання, що забезпечує стабільний ринок збуту для продукції підприємства «ТЕТЗ-Інвест».

Передумов для зміни тенденцій не спостерігається.

Слід зазначити що обраний для виробництва товар перебуває в стадії росту життєвого циклу, що забезпечує перспективу росту ринку збуту продукції.

Сегментом ринку для товарів, вироблених ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест», з географічної точки зору є, в першу чергу, Донецької області. В рамках виділеного сегмента ринку основними покупцями на товар є:

гірничодобувні підприємства;

посередники.

Результати проведених різного роду досліджень, метою яких було максимально охарактеризувати сегмент ринку збуту для реалізації планованої до виробництва продукції, дозволяють зробити висновок, що Україна має потужний гірничодобувний потенціал і займає одне з провідних місць серед європейських країн з видобутку зал. і марганцевих руд, кам’яного і бурого вугілля, руд кольорових і рідкісних металів, самородної сірки, кам’яної та калійної солей, виробництву феромарганцю і глинозему.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...