Меню сайта

Класифікація доходів залізничного транспорту

Як видно з таблиці 1.1, доходи за характером діяльності поділяються на доходи від звичайної та надзвичайної діяльності. Під звичайною діяльністю мають на увазі будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують, або які виникають внаслідок її проведення. Доходи залізничного транспорту від звичайної діяльності це: доходи від перевезень, доходи від підсобної діяльності, інші доходи. На залізничному транспорті можуть мати місце доходи, отримані від надзвичайної діяльності (відшкодування збитків від надзвичайних подій).

За основними видами діяльності, доходи отримують від операційної діяльності - це основна діяльність, операції якої, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Також мають місце доходи від фінансової та інвестиційної діяльності, це доходи від участі в капіталі, від реалізації фінансових інвестицій, фінансові та інші доходи.

Формування доходів підприємств залізничного транспорту залежить від виду виробництва. На залізничному транспорті виділяють основне виробництво, що в свою чергу поділяється на експлуатаційне та підсобне. Цей поділ виробництва підприємств залізничного транспорту обумовлює напрямки формування доходів по кожному з їх видів. Основне виробництво означає діяльність усіх взаємопов'язаних у межах єдиного виробничо-технологічного комплексу підприємств залізничного транспорту, спрямоване на забезпечення перевезень пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, пошти та виконання пов'язаних з ними робіт (послуг).

Дохід від експлуатаційного виробництва включає отримані доходи від наданих послуг при перевезення вантажів та пасажирів. Дохід від підсобного виробництва залізниці отримують від майстерень по ремонту вагонного обладнання, навантажувачів, кранів, від колісних майстерень, дистанції водопостачання та ін.

За видом сполучень формуються доходні надходження від перевезень вантажів і пасажирів. Перевезення вантажів і пасажирів здійснюється у внутрішньодержавному та міждержавному сполученнях, оплачується клієнтурою і пасажирами за діючими тарифами. У свою чергу внутрішньодержавне поділяється на місцеве та пряме. Кошти за перевезення у місцевому сполученні належать залізниці, яка їх отримала, а кошти, нараховані за перевезення у прямому сполученні, належать всім залізницям, які брали участь у даних перевезеннях.

За видом перевезення залізниці отримують доходи від вантажних та пасажирських перевезень. До доходів від вантажних перевезень включають: провізну плату (плату за найкоротшу відстань перевезення, в міжнародному сполученні - до вихідної станції (вивіз), від вхідної (ввіз), від вхідної до вихідної (транзит), вартість початково-кінцевих операцій); додаткові збори, що не включаються в провізну плату (переадресування, зважування, користування вагонами, очистка, промивка та ін.); орендну плату за вантажні вагони, контейнери; дохід від іноземних залізниць (розрахунки за послуги, що надані залізницями одна одній); штрафи.

Від пасажирських перевезень залізниці отримують доходи у вигляді: провізної плати, що включає вартість квитка, плацкарти, комісійний збір та платежі обов'язкового страхування, надання сервісних послуг на шляху прямування, доходи від перевезення багажу, вантажобагажу, доходи від іноземних залізниць (плата за пробіг, перестановку вагонів); комісійні збори (плата за послуги, надані клієнтам за послуги на станціях, вокзалах); штрафи (за перевезення безквиткових пасажирів, надмірного ручного або неоформленого багажу, вантажобагажу).

Значна сума виручки на залізницях становлять надходження від інших видів діяльності структурних підрозділів і господарств. Доходи від цих організацій поділяються на групи: від промислового виробництва, непромислового виробництва й непромислових господарств. До першого належать доходи від виробничої діяльності піщаних і кам'яних кар'єрів, ремонтних майстерень, цехів локомотивних і вагонних депо з ремонту рухомого складу, устаткування, механізмів для інших відомств і підприємств Укрзалізниці; до другого - доходи від робіт з капітального ремонту, що виконуються колійними машинними станціями, від ремонтних робіт, виконаних дистанціями будівель і споруд, інших робіт, включаючи капітальний ремонт будівельного характеру, що виконується усередині підрядним способом; до третього - доходи від вантажно-розвантажувальних робіт, сервісних центрів обслуговування пасажирів, транспортно-експедиторських операцій, експлуатації кранів, автомобільного транспорту, зданих в оренду локомотивів й іншого подібного роду доходів.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...