Меню сайта

Аналіз структури доходів залізничного транспорту України

Як відомо підвищення продуктивності праці залежить від таких груп чинників: соціально-економічних; матеріально-технічних; організаційно-економічних. Вдала реалізація програми підвищення продуктивності праці за означеними групами чинників більшою мірою залежить від ефективності менеджменту галузі, яка забезпечується шляхом використання основних функцій (планування, організація, мотивація, управління).

Під оптимізацією використання основних засобів передбачається використання їх з максимально можливою потужністю. На залізничному транспорті можливістю підвищення потужності виробництва є диверсифікація виробництва внаслідок відсутності можливостей прийняття власних управлінських рішень.

Пасажирські перевезення залізничним транспортом є соціально-значимими, саме це визначає неефективне формування тарифів. Діючі тарифи не здатні покривати витрати на перевезення повною мірою. Тому виникає необхідність оптимізації найбільш збиткових маршрутів та розробки заходів щодо підвищення їх доходності. Підвищення доходності збиткових маршрутів дозволить значно покращити фінансово-економічний стан пасажирського комплексу, та залізничного транспорту, загалом.

Закордонний досвід оптимізації найбільш збиткових маршрутів показує, що найрадикальніший варіант вирішення проблеми - це повне припинення руху на цих ділянках. Сприятливішими варіантами є: посилення контролю безквиткового проїзду; скорочення кількості вагонів в складі; формування ефективніших графіків руху тощо. Впровадження зазначених заходів на залізницях країн світу показує, що відбувається підвищення доходності на малонаселених та найбільш збиткових маршрутах.

Отже, ефективне впровадження вищезгаданих напрямків оптимізації господарської діяльності залізниць дозволить виявити та вивільнити додаткові фінансові ресурси та спрямувати їх на підвищення конкурентоспроможності. Підвищення конкурентоспроможності послуг щодо перевезення пасажирів залізничним транспортом відбувається за двома складовими, а саме за ціною та якістю послуги.

Розвиток швидкісного руху на залізничному транспорті, як показує зарубіжний досвід організації пасажирських перевезень, являє собою найвпливовіший чинник щодо підвищення доходності. Це пояснюється тим, що саме швидкість руху здебільшого при виборі того чи іншого виду транспорту є головним критерієм. Сучасний розвиток економіки держави, з поступовим наближення до абсолютних ринкових умов, потребує від населення більшої мобільності, яка першочергово забезпечується швидкістю переміщення.

Розвиток сервісної бази відбувається за трьома напрямами залежно від стадії поїздки, а саме: обслуговування до поїдки, обслуговування під час поїдки та обслуговування після поїздки. Вдале поєднання та високий рівень сервісного обслуговування на усіх трьох стадіях дозволяє сформувати у споживача значну зацікавленість та високий рівень оцінки роботи галузі, що пропорційно відображається на дохідності послуг залізничного транспорту.

Безпека та надійність пасажирських перевезень залізничним транспортом, як критерії якості послуги, досягається шляхом гарантування безпеки пасажира, як фізичної, так і моральної, під час подорожі. Надійність залізничного транспорту характеризується чітким виконанням графіку руху, безперебійністю та стабільністю виконання послуг що пропонуються. Заходи щодо підвищення безпеки та надійності роботи залізничного транспорту здатні сприяти підвищенню його конкурентоспроможності.

Отже, розробка заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності послуг щодо перевезення пасажирів залізничним транспортом за рахунок розвитку швидкісного руху, розвитку сервісних послуг обслуговування пасажирів та підвищення безпеки та надійності перевезень спроможні вплинути на збільшення пасажирообігу, а як наслідок на доходність комплексу пасажирських перевезень.

Ціна являє собою інструмент ринкової конкуренції. На ринку транспортних послуг вплив вартості подорожі на вибір споживачем, того чи іншого виду транспорту, інколи є вирішальним.

Як показує досвід організації пасажирських перевезень на залізницях країн світу, значну увагу приділяють саме ціновій політиці впливу на попит, як фактора у конкурентній боротьбі з іншими видами транспорту. Формування ефективної системи ціноутворення умовно можна поділити на дві складові, а саме на ціну проїзду та ціну на додаткові послуги. Основною метою впровадження заходів щодо формування гнучкої системи ціноутворення, є залучення додаткових клієнтів та підвищення їх зацікавленості до залізничного транспорту. Досвід зарубіжних країн стосовно формування гнучкої системи ціноутворення вартості проїзду показує, що ці заходи дозволяють значно збільшити пасажирообіг.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Історичний досвід оподаткування в Україні
Становлення України як суверенної, демократичної, правової держави передбачає необхідність проведення соціально-економічних та правових реформ. У цьому контексті потребує реформування та вдосконалення існуюча податкова система України. Реформування податкової системи вимагає чіткого у ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...