Меню сайта

Аналіз фінансової автономії місцевих органів влади і фінансової стійкості місцевого бюджету

У контексті політичних та соціально - економічних процесів, що відбуваються в Україні, особливого значення набувають питання підвищення ролі і статусу місцевого самоврядування шляхом розширення фінансової автономії місцевих бюджетів. Без фінансової автономії неможливо існування місцевого самоврядування, а також державної влади, організованої за принципом розподілу функції між рівнями влади.

Фінансова автономія - це, по-перше, наявність в органів місцевого самоврядування прав самостійного прийняття рішень щодо формування своїх бюджетів та фінансування завдань і повноважень з метою забезпечення гідних умов для життєдіяльності громадян територіальних одиниць; по-друге, це реальна можливість місцевих органів за рахунок наявних в їх розпорядженні матеріально - фінансових ресурсів забезпечувати населення суспільними товарами та послугами якісно і в повному обсязі. Відповідно до цього доцільно зазначити, що фінансова незалежність певною мірою визначається обсягом наявних фінансових ресурсів у розпорядженні місцевих органів управління як надійної бази для вирішення власних завдань.

Як свідчать статистичні дані, доходи місцевих бюджетів з кожним роком збільшуються, але сам обсяг доходів не може свідчити про фінансову самостійність місцевих органів влади. Зростання доходів покликає необхідністю покриття все більших видатків, що пов’язано з підвищенням вартості життя населення країни, подорожчанням послуг, особливо соціального характеру. Таким чином, для аналізу рівня автономності місцевих бюджетів необхідне запровадження системи показників фінансової автономії місцевих органів влади.

У наукових працях [31] запропоновані декілька показників, які стосуються доходної бази місцевих бюджетів. Ці показники розраховуються для кожного муніципального утворення окремо.

За економічною суттю та залежно від порядку зарахування доходи місцевих бюджетів поділяються на власні, закріплені та регулюючі. В Бюджетному кодексі немає поділу доходів на власні та закріплені, а застосовується поняття «кошика доходів». Згідно з цим документом, доходна частина місцевих бюджетів складається з доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (закріплені доходи) - кошик 1, та тих, що не враховуються (власні доходи) - кошик 2. Склад кошиків доходів наведено у Бюджетному кодексі.

Показник рівня незалежності доходної бази місцевих органів влади від доходної бази центральних органів влади визначає частку власних доходів у загальному обсязі доходної бази.

(2.2)

де ДВ - доходи власні, Д - загальний обсяг доходів.

Цей показник є найбільш універсальним показником рівня самостійності місцевого бюджету, тому що він вказує на ступінь залежності доходних джерел місцевих органів влади від їхньої власної діяльності та власних рішень. Саме власні доходи є визначальними для місцевих бюджетів.

Відповідно до Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» основою самостійності місцевих бюджетів є власні та закріплені, тобто делеговані, або передані державною владою на довгострокової основі доходи. Наступний показник - це показник рівня самостійності місцевих бюджетів з урахуванням переданих доходів. Він визначає частку власних та закріплених доходів у доходних базах місцевого бюджету.

(2.3)

де ДЗ - доходи закріплені.

Одним з найважливіших показників є показник рівня податкової ініціативи місцевих органів влади або показник питомої ваги доходів місцевих бюджетів від надходжень місцевих податків і зборів, який характеризує частину доходів місцевого бюджету, що формується за рахунок місцевих податків та зборів, встановлених органами влади відповідно до чинного законодавства.

(2.4)

де МПЗ - місцеві податки і збори.

Відповідно до чинного законодавства місцеві ради зобов’язані встановлювати на своїй території визначений перелік місцевих податків і збрів за наявності об’єктів оподаткування. Але в більшості випадків місцеві органи влади або не мають об’єктів оподаткування, або не виявляють ініціативи щодо їх впровадження. Виникає необхідність підвищення зацікавленості органів влади в розширенні бази оподаткування за рахунок цих надходжень. Місцеві податки і збори повинні стати вагомим та надійним джерелом наповнення місцевих бюджетів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...