Меню сайта

Шляхи удосконалення формування доходної частини місцевих бюджетів

Наразі в Україні існує низка проблем у фінансовому забезпеченні органів місцевого самоврядування, зокрема пов’язаних із суттєвим домінуванням трансфертів над власними фінансовими ресурсами, обмеженістю частки надходжень від бюджетного оподаткування тощо. Так, надходження місцевих бюджетів уже наполовину складаються із трансфертів з державного бюджету. Частка трансфертів на 2011 рік у доходах місцевих бюджетів становіть 52,3%.

Податок з доходів фізичних осіб практично залишається єдиним стабільним джерелом доходів місцевих бюджетів. У їх структурі (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2011 рік він становить 62,5%.

Доходи бюджету розвитку складаються, в основному з вичерпних нестабільних джерел. Їх частка в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів становить у 2011 році 15,3%.

В умовах обмеженості ресурсів місцевих бюджетів досягнення цієї мети вимагає пошуку нових фінансових джерел і визначення шляхів ефективного використання існуючих ресурсів.

Як зазначили учасники сьомого Фінансово-економічного форуму «Зміцнення фінансового потенціалу місцевого розвитку», організованого Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень за підтримки USAID, у теперішній час існує три основні напрями, розвиток яких дозволить зміцнити фінансовий потенціал місцевих бюджетів:

. Перерозподіл доходів місцевих бюджетів зі спрямованням їх окремих видів до бюджету розвитку;

2. Покращення доступу місцевих бюджетів до кредитних ресурсів та зростання спроможності міст щодо залучення альтернативних джерел фінансування;

. Підвищення ефективності та прозорості використання коштів бюджетів.

Таким чином, ураховуючи обмеженість ресурсів бюджету розвитку місцевих бюджетів, необхідність вжиття заходів щодо зміцнення потенціалу місцевого розвитку, ефективного використання наявних та забезпечення залучення додаткових фінансових ресурсів, з метою підвищення спроможності органів місцевого самоврядування щодо реалізації проектів, необхідних для сталого розвитку місцевої інфраструктури.

Визначаються наступні основні напрями удосконалення формування доходної бази місцевих бюджетів.

1. Щодо збільшення доходів для забезпечення фінансового потенціалу місцевих бюджетів:

1.1. Внести зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України щодо нарахування податку з доходів фізичних осіб не за місцем юридичної реєстрації роботодавця (юридичної особи), а за містом наявності виробничих потужностей, де працює фізична особа.

1.2. Внести зміни до статті 71 Бюджетного кодексу України щодо зарахування до бюджету розвитку частини надходжень податку на прибуток підприємств у розмірі не менше ніж 10%, що сприятиме збільшенню інвестиційної складової місцевих бюджетів та забезпечить органи місцевого самоврядування стабільним та прогнозованим джерелом доходів. За оціночними даними, це збільшило б доходи бюджету розвитку місцевих бюджетів на 4 млрд. грн. (річний плановий показник надходжень цього податку становить коло 45 млрд. грн.).

1.3. Ураховуючи те, що житловий фонд є частиною інфраструктури населених пунктів, находження від його оподаткування природно спрямовувати на її покращення і розвиток; це означає необхідність зарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету розвитку місцевих бюджетів. Відповідне внесення змін до статей 69 і 71 Бюджетного кодексу дозволить збільшити місцевий ресурс розвитку (згідно з пояснювальну записку до проекту Податкового кодексу України) на 100 млн. грн.

Також варто здійснити методологічно - організаційні заходи за належної реалізації статті 265 Податкового кодексу України щодо впровадження з 1 січня 2013 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.4. Ще одним із реальних джерел поповнення бюджету розвитку можуть бути надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності. Фінансовий ресурс цього джерела визначено в бюджеті на поточний рік у розмірі 0,6 млрд. грн. У теперішній час ці кошти, відповідно до пункту 14 частини 1 статі 69 Бюджетного кодексу України, надходять до загального фонду місцевого бюджету, що практично нівелює сутність та цільове спрямовання зазначеного платежу. Внесення змін до статей 69 та 71 для спрямування таких платежів до бюджету розвитку сприйме, зокрема, проведенню капітальних ремонтів та оновленню основних засобів що у свою чергу, забезпечить збільшення надходжень, у тому числі з орендної плати.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...