Меню сайта

Оцінка фінансової стійкості і ліквідності (платоспроможності) підприємства

Короткострокові пасиви (П2) - це короткострокові кредити банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520). Для розрахунку основних показників ліквідності можна користуватися інформацією 4-го розділу балансу («Поточні зобов’язання»).

Довгострокові пасиви (П3) - це довгострокові зобов’язання - 3-й розділ пасиву балансу.

Постійні пасиви (П4) - це статті 1-го розділу пасиву балансу («Власний капітал») - (ряд. 380, а також ряд. 430, 630). [12]

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу і пасиву. Аналіз ліквідності балансу наведено в таблиці 2.9

Таблиця 2.9 Аналіз ліквідності балансу за 2009-2011 роки, (тис. грн.)

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

Платіжний надлишок або недостача

на початок звітного року

на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009 рік

1.Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

-

2,9

1.Негайні пасиви (П1)

540 - 610

45,4

28,3

-45,4

-25,4

2.Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

110,9

96,9

2.Коротко-строкові пасиви (П2)

500 - 530

14,4

37,4

+96,5

+59,5

3.Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

57,1

90,3

3.Довгострокові пасиви (П3)

480

-

-

+57,1

+90,3

4.Активи, що важко реалізуються (А4)

080

79,8

73,7

4.Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

188,0

198,1

+108,2

+124,4

Баланс

280

247,8

263,8

Баланс

640

247,8

263,8

0,0

0,0

2010 рік

1.Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

2,9

1,7

1.Негайні пасиви (П1)

540 - 610

28,3

28,5

-25,4

-26,8

2.Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

96,9

63,7

2.Короткострокові пасиви (П2)

500 - 530

37,4

6,5

+59,5

+57,2

3.Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

90,3

35,1

3.Довгострокові пасиви (П3)

480

-

-

+90,3

+35,1

4.Активи, що важко реалізуються (А4)

080

73,7

67,8

4.Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

198,1

133,3

+124,4

+65,5

Баланс

280

263,8

168,3

Баланс

640

263,8

168,3

0,0

0,0

2011 рік

1.Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

1,7

0,2

1.Негайні пасиви (П1)

540 - 610

28,5

28,7

-26,8

-28,5

2.Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

63,7

24,6

2.Короткострокові пасиви (П2)

500 - 530

6,5

19,7

+57,2

+4,9

3.Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

35,1

34,7

3.Довгострокові пасиви (П3)

480

-

-

+35,1

+34,7

4.Активи, що важко реалізуються (А4)

080

67,8

65,3

4.Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

133,3

76,4

+65,5

+11,1

Баланс

280

168,5

124,8

Баланс

640

168,3

124,8

0,0

0,0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості ТзОВ Імперія жирів
В умовах нестабільності економічного середовища та міжнародної фінансової кризи виникає потреба у досконалому аналізі фінансового стану суб’єктів господарювання, основним елементом якого є аналіз фінансової стійкості. Такий є аналіз діяльності підприємства є досить важливим для його ділов ...

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...