Меню сайта

Оцінка фінансової стійкості і ліквідності (платоспроможності) підприємства

Короткострокові пасиви (П2) - це короткострокові кредити банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520). Для розрахунку основних показників ліквідності можна користуватися інформацією 4-го розділу балансу («Поточні зобов’язання»).

Довгострокові пасиви (П3) - це довгострокові зобов’язання - 3-й розділ пасиву балансу.

Постійні пасиви (П4) - це статті 1-го розділу пасиву балансу («Власний капітал») - (ряд. 380, а також ряд. 430, 630). [12]

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу і пасиву. Аналіз ліквідності балансу наведено в таблиці 2.9

Таблиця 2.9 Аналіз ліквідності балансу за 2009-2011 роки, (тис. грн.)

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

Платіжний надлишок або недостача

на початок звітного року

на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009 рік

1.Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

-

2,9

1.Негайні пасиви (П1)

540 - 610

45,4

28,3

-45,4

-25,4

2.Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

110,9

96,9

2.Коротко-строкові пасиви (П2)

500 - 530

14,4

37,4

+96,5

+59,5

3.Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

57,1

90,3

3.Довгострокові пасиви (П3)

480

-

-

+57,1

+90,3

4.Активи, що важко реалізуються (А4)

080

79,8

73,7

4.Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

188,0

198,1

+108,2

+124,4

Баланс

280

247,8

263,8

Баланс

640

247,8

263,8

0,0

0,0

2010 рік

1.Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

2,9

1,7

1.Негайні пасиви (П1)

540 - 610

28,3

28,5

-25,4

-26,8

2.Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

96,9

63,7

2.Короткострокові пасиви (П2)

500 - 530

37,4

6,5

+59,5

+57,2

3.Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

90,3

35,1

3.Довгострокові пасиви (П3)

480

-

-

+90,3

+35,1

4.Активи, що важко реалізуються (А4)

080

73,7

67,8

4.Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

198,1

133,3

+124,4

+65,5

Баланс

280

263,8

168,3

Баланс

640

263,8

168,3

0,0

0,0

2011 рік

1.Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

1,7

0,2

1.Негайні пасиви (П1)

540 - 610

28,5

28,7

-26,8

-28,5

2.Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

63,7

24,6

2.Короткострокові пасиви (П2)

500 - 530

6,5

19,7

+57,2

+4,9

3.Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

35,1

34,7

3.Довгострокові пасиви (П3)

480

-

-

+35,1

+34,7

4.Активи, що важко реалізуються (А4)

080

67,8

65,3

4.Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

133,3

76,4

+65,5

+11,1

Баланс

280

168,5

124,8

Баланс

640

168,3

124,8

0,0

0,0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...