Меню сайта

Дослідження сучасного стану податкової політики України

. Відсутність стабільної та послідовної податкової політики, науково обґрунтованих орієнтирів її проведення; постійні зміни податкового законодавства, які практично неможливо відстежити та виконати.

. Наявність значної кількості податкових пільг та преференцій, що надаються різним категоріям платників податків, встановлених у багатьох випадках лише підзаконними актами, а не спеціальним законом.

. Існування механізму незаконного тіньового податкового тиску, який ставить суб’єкти господарювання у скрутне становище. Наявність хабарництва та корупції у податкових і митних органах, що дає змогу багатьом підприємцям уникати сплати повної суми податків.

. Значна асиметричність податкової системи України, а також «пільгової» економіки, яка сплачує лише такі окремі непрямі податки, як ПДВ та акциз. Тому практично весь податковий тягар повинна нести лише частина офіційної економіки, що сплачує більшу частку своєї доданої вартості.

Ще одним показником, який характеризує податкову систему, є співвідношення між прямими і непрямими податками в загальній сумі податкових надходжень до зведеного бюджету (див. табл. 2.1 у додатку до розділу 2). В Україні протягом 2005-2010 років, за даними Статистичних щорічників, це співвідношення складало:

Таблиця

Рік

Частка прямих податків, %

Частка непрямих податків, %

2005

57,5

42,5

2006

53,1

46,9

2007

56,6

43,4

2008

53,8

46,2

2009

49

51

2010

51,2

48,9

Отже, загалом спостерігається тенденція до зростання частки непрямих податків (див. табл. 2.2 у додатку до розділу 2). Це явище є також характерним для багатьох розвинених країн. Загалом непрямі податки мають ряд переваг і недоліків. Серед переваг можна виділити:

бюджетні: регулярність та великі суми надходжень до бюджету;

економічні: стимулювання (стримування) деяких виробництв, регулювання процесу споживання;

фіскально-технічні: для кінцевого споживача непрямі податки зручніші. Вони визначаються розміром споживання, не мають примусового характеру, не потребують накопичення значних сум, їх зручно сплачувати;

складність ухиляння від сплати;

територіальні: споживання більш-менш рівномірне у територіальному розрізі, а тому непрямі податки знімають напруження у міжрегіональному розподілі доходів. Якщо ж доходи бюджету базуються на доходах підприємств, то внаслідок нерівномірності економічного розвитку постає проблема нерівноцінності дохідної бази різних бюджетів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...