Меню сайта

Аналіз майна та джерел коштів підприємства

≥ 216 1231 ≥ 212

≥ 347 6041 ≤ 6045

Аналіз ліквідності підприємства наведено в таблиці 2. 1.5 дані якої свідчать,що по параметру А1 ³ П1 баланс повинен відповідати критеріям абсолютної ліквідності, на даному підприємстві не в 2009 році, та не в 2010 році ми можемо сказати що баланс не відповідає критеріям абсолютної ліквідності. Але ми можемо зробити висновок що у 2010 році підприємство більш приближено до того що баланс буде абсолютно ліквідним, адже виконується три умови з чотирьох.

Наступним етапом аналізу фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності та платоспроможності.

Платоспроможність - можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання.

Ліквідність - здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

Для оцінки ліквідності підприємства необхідно розрахувати наступні коефіцієнти:

коефіцієнт поточної ліквідності;

коефіцієнт швидкої ліквідності;

коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Для розрахунку вищевказаних коефіцієнтів необхідна інформація наведена у ф. №1 “Баланс”.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності) - дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань: Якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов’язання, підприємство може розглядатись як таке, що успішно функціонує.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) визначається за формулою (2.2.1):

(2.2.1)

де: ОА - оборотні активи,

ПЗ - поточні зобов’язання

Позитивна динаміка коефіцієнта поточної ліквідності до зростання.

Коефіцієнт поточної ліквідності, який рівний 2 або наближається до цього числа, свідчить про сприятливий стан ліквідності підприємства. Якщо показник КПЛ < 1, підприємство перебуває у кризовому стані стосовно своєї поточної ліквідності (воно має неліквідний баланс).

Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої ліквідності) - враховує якість оборотних активів. При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (крім запасів).

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за формулою (3.2.1):

(3.2.1)

де З - запаси.

Орієнтовне значення цього коефіцієнта дорівнює 1- 1,5. Проте, ця оцінка умовна.

Більш точним коефіцієнтом платоспроможності є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою (4.2.1):

(4.2.1)

де ГК - грошові кошти та їх еквіваленти.

Теоретичне значення даного коефіцієнта не повинне бути меншим 0,2 - 0,25.

Позитивна динаміка даного коефіцієнта - до зростання.

Узагальнення результатів розрахунків, дослідження динаміки зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства проведено в таблиці 2.1.6

Таблиця 2.1.6

Аналіз динаміки відносних показників ліквідності

Показники

Нормативне значення

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1. Оборотні активи, тис.грн.

х

7233

6080

-1153

84,06

2. Запаси, тис.грн.

х

661

594

-67

89,86

3. Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.

х

2

202

200

10100,00

4. Поточні зобов'язання, тис.грн.

х

8326

5864

-2462

70,43

5. Коефіцієнт поточної ліквідності

2

0,87

1,04

0,17

119,54

6. Коефіцієнт швидкої ліквідності

1-1,5

0,79

0,94

0,15

118,99

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,35

0,0002

0,0344

0,0342

17200

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...