Меню сайта

Шляхи реалізації bancassurance в Україні

Концепція «bancassurance» як форма взаємодії страховиків і банків набула розповсюдження спочатку в країнах Європейського співтовариства у сфері надання послуг зі страхування життя. Відтак найбільший розвиток bancassurance отримала в країнах Південної Європи. [21]

Концепція «bancassurance», яка виникла у країнах Західної Європи, орієнтована на співпрацю між банком і страховою компанією перш за все у сфері life-страхування. Це поєднання в свій час було відповіддю на загострення конкуренції на банківському ринку і дозволило вкладникам банків отримувати додаткові доходи. Також страхування життя стало через канали bancassurance реалізовувалося при іпотечному кредитуванні, яке активно розвивалося у 70-80-і рр. ХХ ст. [4].

В Україні, як і в інших країнах СНД, на сьогоднішній день реалізовано особливий варіант bancassurance. Хоча страхові компанії готові запропонувати широкий спектр продуктів банківського страхування, водночас стрімкий розвиток характерний для співпраці банківських установ і страховиків у сфері так званого умовно обов’язкового страхування (страхування застави, страхування позичальників і т.ін.) [1]. При страхуванні ризиків контрагентів та інсайдерів банку по усім договорам страхування вигодонабувачем виступає банківська установа.

Вибір каналів дистрибуції для продажу БС продуктів є важливою складовою в налагодженні співробітництва страховика і банку. Традиційно страхові продукти розповсюджуються за допомогою агентської мережі або послуг страхових брокерів. Зі зміною вподобань та звичок споживачів фінансових послуг, розвитком інформаційних технологій нові канали дистрибуції швидко і успішно розвиваються у більшості країн світу. [9]

При цьому для поширення БС продуктів використовуються такі канали дистрибуції:

Банківський канал (реалізація БС продуктів в установі банку). Продаж БС продуктів у приміщенні банківської установи - поширена практика в багатьох країнах світу. Для цього залучаються звичайні касири, спеціалісти з видачі кредитів або представники страхової компанії-партнера. [10]

Слід зазначити, що період, який витрачається персоналом банку для продажу БС продуктів, обмежений через необхідність виконання ним своїх посадових обов’язків. При цьому практикується співробітництво працівників банківської установи зі штатними фінансовими консультантами. В обох випадках банківські співробітники укладають угоду з надання певних страхових послуг, зазвичай це прості стандартизовані продукти. [16]

Агентський канал (із залученням страхових агентів страхової компанії). Для агентського каналу дистрибуції можуть залучатися як звичайні страхові агенти, так і спеціалізовані агенти з продажу. Різниця між ними полягає в тому, що перші отримують тільки комісійну винагороду, а останні - відповідну оплату за свої послуги незалежно від обсягів продажу БС продуктів. Слід зауважити, що в Європі фінансові установи уникають використання звичайних страхових агентів для розповсюдження своїх послуг, мотивуючи це тим, що зазначені співробітники зацікавлені в дистрибуції БС продуктів лише в кількісному вираженні.

Спеціалізований канал продажу (страхові брокери/зовнішні страхові агенти або створення власних страхових агентств). В залежності від регіону існують різні традиції застосування спеціалізованих каналів дистрибуції БС продуктів. Перевагою створення спеціалізованої агенції є залучення висококваліфікованих спеціалістів з продажу комплексних страхових БС продуктів, а також можливість для клієнтів банку отримувати послуги не тільки від однієї страхової компанії, а й від певної їх сукупності при умові надання брокерських послуг. [18]

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...