Меню сайта

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні, вельми чисельна та різноманітна. Ця система, як і вся економіка країни, знаходиться сьогодні в процесі реформування та становлення.

Більшість органів контролю є державними організаціями. Державний економічний контроль здійснюють органи загальної та спеціальної компетенції за фінансово-господарською діяльністю не підлеглих їм підприємств. Згідно з діючим законодавством, органи, що контролюють окремі сторони діяльності підприємства, здійснюють свої повноваження тільки в межах своєї компетенції, яка визначається нормативно-правовими актами України. Підприємства мають право не виконувати вимоги таких органів, якщо ці вимоги виходять за межі їх повноважень.

Такими контролюючими державними органами в Україні є:

- Верховна Рада України та місцеві органи самоврядування; Президент України та його адміністрація;

- Кабінет Міністрів України і місцеві державні адміністрації;

- правоохоронні органи (Міністерства юстиції та внутрішніх справ, прокуратура, суд і арбітражний суд);

- державні спеціалізовані комітети та відомства, інспекції та департаменти (Державне казначейство, Державна податкова адміністрація, Державна інспекція з захисту прав споживачів, Фонд державного майна та ін.);

- органи фінансово-кредитної системи (Національний банк України та комерційні банки).

Основні принципи розподілу повноважень різних гілок державної влади закріплені у Конституції України та прийнятих на її основі законах, які уточнюють функції окремих державних органів, утому числі і контрольні. Питання про відповідність прийнятих законів та інших нормативно-правових актів Конституції України вирішує Конституційний Суд України.

Згідно зі ст. 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради України у сфері економічного контролю належать:

- затвердження та контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

- здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України; здійснення контролю за використанням позик, одержаних Україною від Іноземних держав, банків та міжнародних організацій, не передбачених Державним бюджетом України.

Так, як згідно зі ст. 75 Конституції, Верховна Рада є єдиним органом законодавчої влади в Україні, то до її компетенції входять і ті питання, що визначаються та встановлюються винятково законами України, а саме;

- засади організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

- правовий режим власності;

- правові засади і гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;

- засади зовнішньоекономічної діяльності, митної справи.

Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України, порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

- порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний режим, відмінний від загального.

Згідно зі ст. 98 Конституції, контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради здійснює Рахункова палата Верховної Ради України.

Основними завданнями Рахункової палати є:

- організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням прибуткової та видаткової частин Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, утому числі загальнодержавних цільових фондів за обсягами, структурою та цільовим призначенням;

здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...