Меню сайта

Розрахункова частина

Оподатковуваними прибутковим податком доходами вважаються доходи, отримані від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, з якими громадянин має трудові відносини, за умови обов'язкового ведення в цьому місці трудової книжки й проведення відрахувань до Фонду соціального страхування.

травня 2003 р. в Україні був прийнятий Закон № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб», що набрав чинності з 1 січня 2004 р. і яким передбачені істотні зміни в механізмі стягнення податку з доходів фізичних осіб. Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26 грудня 1992 р. «Про прибутковий податок з громадян» втратив чинність.

Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, що надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташована особа, що виплачує оподатковувані доходи.

Відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889 від 22.05.2003 р. із змінами і доповненнями від 09.02.2006 p. № 3424-IV платниками податку є:

- резиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України та іноземні доходи;

- нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження на території України.

Об'єктом оподатковування резидента є:

- загальний місячний оподатковуваний дохід;

- чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;

- доходи, які підлягають кінцевому оподатковуванню при їх виплаті і не включаються до складу загального оподатковуваного доходу.

Об'єктом оподатковування нерезидента є:

- загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

- загальний річний оподатковуваний доход з джерелом його походження з України;

- доходи з джерелом їх походження з України, що підлягають кінцевому оподатковуванню при їх виплаті і не включаються до складу загального оподатковуваного доходу.

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподатковування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору в Пенсійний фонд України і внесків у фонди загальнообов'язкового соціального страхування, що сплачуються за рахунок доходу роботодавця.

До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:

- доходи у вигляді заробітної плати, нараховані платникові податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договорів;

- доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної власності;

- доходи у вигляді сум авторської винагороди;

- сума (вартість) подарунків у межах, що підлягає оподатковуванню;

- сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податків згідно з договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного страхування;

- частина доходів від операцій з майном;

- дохід від надання майна в оренду або суборенду (термінове володіння і/або користування);

- доходи, отримані платником податків від його роботодавця як додаткового блага.

- доходи у вигляді відсотків (дисконтних доходів), дивідендів і роялті, виграшів, призів;

- інвестиційний прибуток від здійснення платником податків операцій з цінними паперами і корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах;

- доходи у виді вартості успадкованого майна в межах, що підлягає оподатковуванню;

- інші доходи відповідно до закону.

До складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податків не включаються такі доходи:

- суми державної адресної допомоги, житлових і інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород і страхових виплат, що одержують платники податків з бюджетів, Пенсійного фонду України і фондів загальнообов'язкового соцстраху;

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...