Меню сайта

Охорона праці

Беремо

Fл = 1450 (лм); hВ = 0,4; N =3 шт.; n = 3 шт.; S =4*5 =20 м2; К = 1,55; Z = 1,1

Еф= (1450*0,4*3*3)/(20*1,55*1,1)=5220/34,1=153,08 (лк)

Отже, фактичне значення штучного освітлення входить в нормативне значення (100-200 лк).

Аналізоване приміщення за небезпекою виникнення пожежі відповідно до ОНТП 24-86 відноситься до категорії В (пожежонебезпечні- в ньому наявні легкозаймисті речовини - папір, дерево).[21]

Можливими причинами пожежі можуть бути:

коротке замикання в електричній мережі, що може спричинити запалення наявних легкозаймистих речовин;

займання паперу, дерева через необережне поводження з вогнем;

розповсюдження вогню з сусідніх приміщень.

Попередити пожежу можна шляхом розробки правил безпечної поведінки із вогнем, усуненням можливості виникнення короткого замикання.

У разі виникнення пожежі своєчасно та з мінімальними наслідками дають можливість загасити її наявні пожежна сигналізація та вогнегасники.

В даному структурному підрозділі ви встановлені вогнегасники типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. А також розроблено план евакуації працівників та матеріальних цінностей на випадок пожежі.[60]

На підставі аналізу, проведеного в даному господарству можна зробити висновок, що на працівників економічного відділу протягом трудового дня, впливають наступні шкідливі фактори: (Наприклад: монотонність праці, вплив опромінення, недостатня кількість свіжого повітря в літній період). Останній фактор є найбільш шкідливим, що приводить до зниження продуктивності праці працівників. Отже, необхідно прийняти заходи для усунення впливу цього шкідливого фактора.

Проаналізувавши стан охорони праці в ТОВ «Лагуна» , можна розробити конкретні заходи по поліпшенню умов праці та усуненню в подальшому нещасних випадків:

підвищення безпеки обладнання і технологічних процесів, впровадження автоматичного і дистанційного управління процесами, обладнанням; механізація важких і небезпечних ручних робіт, обладнання засобів колективного захисту від травм, аварій, пожеж і т.п.;

установка нових, реконструкція та модернізація існуючого санітарно-технічного обладнання, очисних систем тощо;

вдосконалення санітарно-побутового обслуговування;

проведення лікувально-профілактичних заходів;

виявити небезпечні види робіт і операцій, вказати можливі небезпечні і шкідливі виробничі фактори і джерела їх виникнення.

передбачити підготовку полів, безпечні маршрути руху, організацію короткочасного відпочинку на польових станах;

виявити небезпечні види робіт і операцій на ПТО, вказати можливі небезпечні і шкідливі виробничі фактори і джерела їх утворення;

підібрати устаткування і обґрунтувати його розміщення з урахуванням ширини проїздів і проходів;

передбачити механізацію підйомно-транспортних робіт на площадках зберігання;

встановити гранично допустимі концентрації речовини або вхідних до неї компонентів у повітрі робочої зони;

визначити пожежну і вибухову небезпеку отрутохімікатів і мінеральних добрив і засоби захисту.

розробити транспортно-технічні схеми і безпечні маршрути руху:

виявити можливі виробничі шкідливості і небезпеки при проектуванні майстерні або цеху і джерела їх утворення;

передбачити механізацію і автоматизацію навантаження, розвантаження і перевезення заготовок, напівфабрикатів, готової продукції і відходів виробництва;

розрахувати і підібрати необхідне обладнання для опалення та вентиляції приміщення, вказати тип вентиляції та вентилятора, вибрати і розрахувати природне чи штучне освітлення [53];

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...