Меню сайта

Перспективи перетворення кредитних спілок у банківські структури

В Україні кредитні спілки мають дуже широке поле діяльності. Адже кредитна спілка дає можливість громадянину за спрощеною процедурою отримати кошти, яких йому сьогодні не вистачає для конкретної цілі. І можна отримати навіть незначну суму. А сьогодні дуже мало банків, які видають кредити малими сумами.

Кредитні спілки, якоюсь мірою є конкурентами банкам, між ними триває боротьба за депозити, незалежно від їх назви (внески чи депозитні вклади). Посилюється конкуренція за кошти, які фізичні особи можуть заощадити і внести або в кредитну спілку, або в банк. Ця конкуренція може бути досить мирною, оскільки у кожної структури є своя сфера діяльності. Переваги кредитних спілок в тому, що вони ближчі до клієнтів: в них збираються люди, які мають щось спільне і на цій основі можуть один одному довіряти. Кредитні спілки також мають можливість більш зважено підходити до відбору членів, а це одночасно і їх клієнти. Сам прийом в члени кредитної спілки означає довіру до цієї людини. При цьому можна не так детально перевіряти її кредитоспроможність при наданні позички. А банкам не завжди вигідно мати справу з дрібними позичальниками, вигідніше - з одним крупним. Крім того, кредитні спілки надають своїм членам ще цілу низку послуг. Як свідчить закордонний досвід, кредитні спілки з часом стають клубами, де вирішуються не лише фінансові чи інші питання діяльності, а й різні життєві ситуації. В кредитних спілках існує можливість пом’якшувати процедуру повернення коштів позичальниками, оскільки вони мають ще й кредит довіри.

А це часто може навіть більше значити, ніж застава. Хоча, звісно, кредитні спілки, як і банки використовують різні механізми повернення кредитів.

Кредитна спілка як структура фінансового ринку, вже впродовж багатьох років доводить свою дієздатність. Кредитні спілки розвиваються і все більше людей приходить до них. Вони займають саме ту нішу фінансових послу, яку не можуть охопити банки.

Логічним розвитком для кредитних союзів є кооперативні банки, тим більше, що Законом України „Про кредитні спілки” таке перетворення дозволено, а існування кооперативних банків передбачено Законом „Про банки та банківську діяльність”. Законодавство передбачає створення у майбутньому трирівневої кредитної кооперативної системи „кредитні спілки - місцевий кооперативний банк - центральний кооперативний банк” (створені за територіальним принципом).

Відповідно Закону „Про банки та банківську діяльність” мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації кооперативного банку повинен складати не менше 1 млн. євро [2]. Звісно, на сьогоднішній день кредитних спілок з пайовим капіталом такого розміру неможливо знайти, але можна об’єднати декілька кредитних спілок діючих в одній області.

Відповідно до законодавства мінімальна кількість учасників місцевого кооперативного банку повинна бути не менше 50 осіб, що відповідає мінімальній кількості учасників кредитної спілки [2].

Органами управління кооперативних банків, так само як і кредитних спілок, є загальні збори учасників, спостережна рада та правління. Органом контролю - ревізійна комісія.

Кожний учасник кооперативного банку незалежно від розміру своєї участі у капіталі банку має право одного голосу - це універсальний кооперативний принцип, який обов’язковим чином діє також в кожній кредитній спілці.

Як і в кредитній спілці, прибутки або збитки кооперативного банку за результатами фінансового року розподіляються між учасниками пропорційно розміру їх пая.

Виходячи з цього можна помітити наскільки багато загальних рис у кооперативних банків та кредитних спілок. А головне - це їх єдина кооперативна природа.

Для кредитних спілок не буде складно реорганізуватися в кооперативний банк, так як основні вимоги для кооперативного банку аналогічні основним принципам кредитних спілок. Не викликає сумніву, що розвиток кооперативних банків в Україні буде ефективним.

Яскравим прикладом успішного функціонування кооперативного банку в Україні став „Райфайзен банк Україна”, який був заснований в березні 1998 року, як дочірній банк „Райфайзен централь банку”. Він швидко затвердився на фінансовому ринку та створив міцну клієнтську базу. Клієнтами „Райфайзен банку Україна” стали провідні українські виробники.

Спектр послуг „Райфайзен банку Україна”, на відміну від більшості кредитних спілок, не обмежувався виданням кредитів та зберіганням грошей на депозитних рахунках. „Райфайзен банк Україна”, як і будь-яке інша банківська установа, надавав великий перелік фінансових послуг своїм клієнтам, багато з яких заборонено проводити кредитним спілкам. Так наприклад, валютні операції, послуги на грошовому та фондовому ринках, документарні операції, гарантійні послуги та інше. На сьогодні він трансформувався у „Райфайзен банку Аваль” і продовжує активну діяльність.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...