Меню сайта

Використання інформаційних систем і технологій в обліку для вдосконалення діяльності ТОВ «Каскад»

Одним з напрямків використання комп’ютера є використання Microsoft Excel 2009 - програма калькуляції електронних таблиць, що входить до складу пакета Microsoft Office 2009.

Використовуючи вбудовані у Excel засоби можна красиво і швидко оформити таблиці для висновку їх на печатку, знайти помилки в розрахунках за допомогою відстеження зв'язків між осередками в автоматичному режимі, автоматично виправляти орфографічні помилки.

За допомогою цього додатка можна ефективно аналізувати дані. Результати аналізу представляються у виді діаграм і графіків. У лічені хвилини можна з декількох розрізнених таблиць створити зведену таблицю за допомогою убудованих майстрів.

Використання Excel дозволяє назавжди забути про гори паперів, безсонних ночах при підготовці квартального звіту і багатьох інших незручностях бухгалтерської діяльності.

Для обробки інформації використовується комплекс прогресивних методів: фільтрація даних, сортування, перевірка, важливі осередки можна виділити спеціальним заливанням або додати примітку і багато інших можливостей, а також система "зв'язування" даних, при якій зміна даних вихідної таблиці автоматично веде до зміни даних результативної таблиці. Кожна таблиця розміщається на окремому листі, лист називається відповідно змістові таблиці або відповідно до нумерації таблиць.

При бажанні книгу або окремі її аркуші можна захистити від перегляду і змін, використовуючи при цьому паролі.

Книга в Microsoft Excel являє собою файл, використовуваний для обробки і збереження даних. Кожна книга може складатися з декількох аркушів, тому в одному файлі можна помістити різноманітні зведення й установити між ними необхідні зв'язки.

Аркуші служать для організації й аналізу даних. Кожен лист являє собою масив осередків, організований у виді 65536 рядків і 256 стовпців. У кожен осередок може бути поміщений текст, число, дата або формула. Можна вводити і змінювати дані одночасно на декількох аркушах, а також виконувати обчислення на основі даних з декількох аркушів. При створенні діаграми її можна помістити на лист із відповідними даними або на окремий лист діаграми. Імена аркушів відображаються на вкладках у нижній частині вікна книги. Для переходу з одного листа на іншій варто вибрати відповідну вкладку.

Щоб виділити текст, можна редагувати весь текст в осередку або тільки окремі символи. Дані в стовпці займають, як правило, набагато менше місця, чим потрібно для підпису стовпця. Щоб не створювати невиправдано широкі стовпці або використовувати скорочені позначення в підписах стовпців, можна повернути текст і накласти границі, що будуть повернені на той же кут, що і текст. Також можна використовувати функції форматування для зміни кольору осередків, кольору шрифту в осередках, а також типу і розміру самого шрифту.

Формула являє собою вираження, що описує обчислення в осередку. Можна створити формулу для виконання математичних операцій, наприклад додавання або множення. Так, приміром, формула =$E$2*D5 в осередку E5 обчислює загальну суму зарплати, множачи годинну ставку (осередок E2) на число годин (осередок D5). Формула є основним засобом для аналізу даних. За допомогою формул можна складати, множити і порівнювати дані, а також поєднувати значення. Формули можуть посилатися на осередки поточного листа, аркушів тієї ж книги або інших книг.

Використання функцій для обчислення значень

Функції - заздалегідь визначені формули, що виконують обчислення по заданих величинах, називаним аргументами, і в зазначеному порядку. Наприклад, функція СУМ підсумовує значення в діапазоні осередків, а функція ППЛАТ обчислює величину виплати за один період річної ренти на основі постійних виплат і постійної процентної ставки.

Список аргументів може складатися з чисел, тексту, логічних величин (наприклад ІСТИНА або НЕПРАВДА), масивів, значень помилок (наприклад #Н/Д) або посилань. Необхідно стежити за відповідністю типів аргументів. Крім того, аргументи можуть бути як константами, так і формулами. Ці формули, у свою чергу, можуть містити інші функції.

Структура функції починається з вказівки імені функції, потім уводиться відкриваюча дужка, вказуються аргументи, що відокремлюються крапками з комами, а потім - закриваюча дужка. Якщо написання формули починається з функції, перед ім'ям функції вводиться знак рівності (=). У процесі створення формули, що містить функцію, можна використовувати палітру формул.

Функції в Excel розділені на наступні групи:

Арифметичні і тригонометричні функції - дозволяють робити прості і складні обчислення, наприклад обчислення суми діапазону осередків, обчислення суми осередків діапазону, що задовольняють зазначеній умові, округлення чисел та інше.

Інженерні функції - служать для виконання інженерного аналізу. Інженерні функції можна розділити на три групи:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...