Меню сайта

Розрахунково-аналітична частина

2729.15

Величина витрат на комплект певного виду оснащення складає , г.одиниць

Впр.= Тп.о · Чод · Пг · (1+ Ндп/100)· (1+ Нд.з/100) · (1+ Нс.з/100)·(1+ Нн.к/100) ,

де Тп.о - трудомісткість проектування одиниці оснащення,

нормогодин (табл.8);

Чод - число одиниць оснащення, одиниць (табл.7);

Пг - середньогодинна оплата праці конструктора (0,7-0,8 г. од);

Ннк - норматив накладних витрат проектних підрозділів (30% - 60%);

Нлп - норматив доплат при оплаті праці конструкторів (5-15 %) ;

Нд.з - норматив додаткової оплати праці конструкторів (10-15 %) ;

Нс.з - норматив відрахувань на соціальні заходи, що діє на

момент виконання розрахунків, 37,5 %

Тп.о = 16, 20, 12, 4

Пг = 0.7 грн/год

Ннк = 50%

Нлп = 10%

Нд.з = 10%

Впрлиттєві форми = 16 * 8 * 0.7 * 2.4% = 215 грн.

Впрпристрої для мех. обробки = 20 * 9 * 0.7 * 2.4% = 302 грн.

Впрштампи = 12 * 13 * 0.7 * 2.4% = 262 грн.

Впрмонтажне оснащення = 4 * 10 * 0.7 * 2.4 = 67 грн.

Витрати на матеріали для виготовлення певного виду оснащення :

Вм = Чод · Вм.о

де Вм.о - витрати на матеріали на одиницю оснащення (табл.8)

Вмо = 30, 40, 20, 10 (табличні дані)

Вмлиттєві форми = 8 * 30 = 240 грн.

Вмпристрої для мех.обробки = 9 * 40 = 360 грн.

Вмштампи = 13 * 20 = 260 грн.

Вммонтажне оснащення = 10 * 10 = 100 грн.

Витрати на оплату праці робітникам за виготовлення певного виду оснащення, г. од. :

Воп = Тв.о.·Чод·Пр· (1+(Ндп /100)) · (1+(Нд.з /100)) * (1+(Не.з /100)),

де Тв.о - трудомісткість виготовлення одиниці оснащення, нормогодин (табл.8) ;

Пр - середньогодинна оплата праці робітника інструментального

виробництва (0,7-0,8 г.од.)

Тво = 12, 10, 8, 2

Воплиттєві форми = 12 * 8 * 0.7 * 1.7 = 114.24 грн

Вопприлади для мех. обробки = 10 * 9 * 0.7 * 1.7 = 107.1 грн

Вопштампи = 8 * 13 * 0.7 * 1.7 = 123.76 грн.

Вопмонтажне оснащення = 2 * 10 * 0.7 * 1.7 = 23.8 грн

Накладні витрати виробника :

Вн = Воп · (Нн.в /100),

де Нн.в - норматив накладних витрат (150%-200%)

Розрахунки величини Впр, Вм, Воп і Вн проводяться за всіма видами оснащення, передбаченими в таблиці 8. Підсумком розробки кошторису витрат на проектування і виготовлення спеціального технологічного оснащення є загальна сума цих витрат - Кс.ос.

Загальні витрати підприємства передвиробничого характеру, що пов’язані з модернізацією, підготовкою та освоєнням виробництва нового приладу, визначаємо на основі складання загального кошторису цих витрат.

Таблиця 10.

Загальні витрати підприємства передвиробничого характеру

Елементи витрат

Позначення

Сума, т.г. од

Науково-дослідні роботи

Кн.д.

10.000

Конструкторські розробки

Кк.р.

6.000

Технологічне проектування

Кт.п.

4.000

Придбання додаткового обладнання

Кс.об.

12.000

Створення нових робочих місць

Кр.н.

*******

Витрати невиробничого характеру (реклама, тощо)

Кн.х.

8.000

Проектування і виготовлення спеціального технологічного оснащення

Кс.ос.

2729.15

Разом :

Кп.в

42729.15

IV. НОРМАТИВИ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА

ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

(УЕМО)

Вагома частина виробничих витрат пов’язана з витратами на утримання і експлуатацію машин і обладнання (УЕМО).Саме така ситуація має місце в машинобудуванні. Велика питома вага цих витрат у собівартості продукції та складний (комплексний) характер обумовлюють необхідність виділення обліку і нарахування цих витрат в окрему підсистему загальної системи обліку і нарахування виробничих витрат.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями. Узагальнюючим показником ф ...