Меню сайта

Загальна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" перетворилося на високорозвинуте підприємство з багатогалузевою інфраструктурою виробництва: від здобичі, переробки корисних копалини і виробництва металургійної, вогнетривкої продукції до випуску машинобудівної продукції, виробництва швейних виробів і різних товарів широкого споживання, сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, що мають попит на ринку України і за кордоном.

Місце знаходження 87504 Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченко 1.

Загальна чисельність тих, що працюють з урахуванням підприємств, що знаходяться в корпоративному управлінні, перевищує 90 тис. чоловік і в порівнянні з 2000 роком зросла в 2,5 раз.

Виконана програма цілеспрямованих заходів щодо вдосконалення системи управління, впровадження прогресивних технологій і підвищення якості вироблюваної продукції. Тільки у основне виробництво упроваджено 27 заходів. Введені в експлуатацію 14 промислових об'єктів, зокрема: вапняно-обпалювальний цех, енергокорпус, газовідчистки з установкою електрофільтрів фірми "Спейк", аеропорт та інші. Проведені капітальні ремонти з модернізацією 23 промисловим агрегатам. Система управління якістю сертифікована на відповідність Міжнародному стандарту ISO 9001.

За ці роки одержали свій подальший розвиток соціальна інфраструктура

акціонерного товариства і система заходів по соціальному захисту

трудящих. Заробітна плата на одного працівника зросла в 2,4 рази, соціальна інфраструктура поповнилася 10 об'єктами, зокрема санаторно-курортним комплексом "Ай-даніль" в Криму. Здані в експлуатацію і передані трудящим на умовах безпроцентного довгострокового кредиту 7 будинків на 526 квартир.

Акціонерне товариство займає лідируюче положення серед підприємств чорної металургії України. Частка колективу по чорній металургії України в

цілому складає:

- за об'ємом проведеній товарній продукції 21,4%;

- по сумі внесених платежів до бюджетів всіх рівнів і цільові фонди державного призначення 35,5%.

Основною метою ділової політики є випуск на комбінаті продукції, що користується довірою споживачів, відповідає їх запитам і очікуванням. Розширення сортаменту і поліпшення споживчих властивостей продукції − не тимчасова вимога на комбінаті, а постійний, безперервно діючий процес.

Така політика дозволяє комбінату успішно конкурувати на світовому ринку металопродукції сьогодні. У такій політиці ми бачимо заставу динамічного розвитку підприємства в майбутньому. Наша мета - працювати на благо людям!

Найбільш значущими досягненнями ВАТ "ММК ім. Ілліча" по поліпшенню виробничій діяльності комбінату в 2000р. - 2005р. з'явилися:

По аглодоменому переділу:

1. Побудована сортувальна для сепарації установка по витяганню металовмісних фракцій фірми "АМКОМ", яка забезпечує витягання ч металовмісної частини з відвальних і таких, що утворюються мартенівських шлаків. Використання продуктів одержаних на установці щорічно дозволить зменшити витрату аглоруди на 100 тис. тонн. (2005р.).

2.Проведений капітальний ремонт 1 розряду на доменних печах №3 (2004 рік) і №2 (2005 рік), що дозволить забезпечити приріст виробництва на 1000 т/сутки і зменшити витрату скіпового коксу на 10 кг/тонну чавуну завдяки:

- збільшенню об'єму доменної печі №3 на 281м3 і доменній печі №2 на 267мЗ;

- модернізації КІП части перекладом на мікропроцесорну техніку;

3. Розроблена і упроваджена технологія завантаження доменних печей роздільними подачами, що дозволила понизити витрату скипового коксу на 25 кг/тонну чавуну (2003р.).

4. Реконструйована газовідчистка агломашин з установкою електрофільтрів фірми "Спейк" за а/машинами №2, 3, 4, 5, 6 і сантехнічним димососом В-9, що дозволило понизити шкідливі викиди в атмосферу на 4,5 тис. тонн в рік (починаючи з 2001 року).

5. Реалізується технологія, що передбачає використання конвертерного шлаку. При цьому за рік утилізувалося до 400 тис. тонн конвертерного шлаку, що дозволяє економити до 200 тис. тонн сирого вапняку і 70 тис. тонн залізорудного концентрату (2001 рік).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...