Меню сайта

Загальна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" перетворилося на високорозвинуте підприємство з багатогалузевою інфраструктурою виробництва: від здобичі, переробки корисних копалини і виробництва металургійної, вогнетривкої продукції до випуску машинобудівної продукції, виробництва швейних виробів і різних товарів широкого споживання, сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, що мають попит на ринку України і за кордоном.

Місце знаходження 87504 Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченко 1.

Загальна чисельність тих, що працюють з урахуванням підприємств, що знаходяться в корпоративному управлінні, перевищує 90 тис. чоловік і в порівнянні з 2000 роком зросла в 2,5 раз.

Виконана програма цілеспрямованих заходів щодо вдосконалення системи управління, впровадження прогресивних технологій і підвищення якості вироблюваної продукції. Тільки у основне виробництво упроваджено 27 заходів. Введені в експлуатацію 14 промислових об'єктів, зокрема: вапняно-обпалювальний цех, енергокорпус, газовідчистки з установкою електрофільтрів фірми "Спейк", аеропорт та інші. Проведені капітальні ремонти з модернізацією 23 промисловим агрегатам. Система управління якістю сертифікована на відповідність Міжнародному стандарту ISO 9001.

За ці роки одержали свій подальший розвиток соціальна інфраструктура

акціонерного товариства і система заходів по соціальному захисту

трудящих. Заробітна плата на одного працівника зросла в 2,4 рази, соціальна інфраструктура поповнилася 10 об'єктами, зокрема санаторно-курортним комплексом "Ай-даніль" в Криму. Здані в експлуатацію і передані трудящим на умовах безпроцентного довгострокового кредиту 7 будинків на 526 квартир.

Акціонерне товариство займає лідируюче положення серед підприємств чорної металургії України. Частка колективу по чорній металургії України в

цілому складає:

- за об'ємом проведеній товарній продукції 21,4%;

- по сумі внесених платежів до бюджетів всіх рівнів і цільові фонди державного призначення 35,5%.

Основною метою ділової політики є випуск на комбінаті продукції, що користується довірою споживачів, відповідає їх запитам і очікуванням. Розширення сортаменту і поліпшення споживчих властивостей продукції − не тимчасова вимога на комбінаті, а постійний, безперервно діючий процес.

Така політика дозволяє комбінату успішно конкурувати на світовому ринку металопродукції сьогодні. У такій політиці ми бачимо заставу динамічного розвитку підприємства в майбутньому. Наша мета - працювати на благо людям!

Найбільш значущими досягненнями ВАТ "ММК ім. Ілліча" по поліпшенню виробничій діяльності комбінату в 2000р. - 2005р. з'явилися:

По аглодоменому переділу:

1. Побудована сортувальна для сепарації установка по витяганню металовмісних фракцій фірми "АМКОМ", яка забезпечує витягання ч металовмісної частини з відвальних і таких, що утворюються мартенівських шлаків. Використання продуктів одержаних на установці щорічно дозволить зменшити витрату аглоруди на 100 тис. тонн. (2005р.).

2.Проведений капітальний ремонт 1 розряду на доменних печах №3 (2004 рік) і №2 (2005 рік), що дозволить забезпечити приріст виробництва на 1000 т/сутки і зменшити витрату скіпового коксу на 10 кг/тонну чавуну завдяки:

- збільшенню об'єму доменної печі №3 на 281м3 і доменній печі №2 на 267мЗ;

- модернізації КІП части перекладом на мікропроцесорну техніку;

3. Розроблена і упроваджена технологія завантаження доменних печей роздільними подачами, що дозволила понизити витрату скипового коксу на 25 кг/тонну чавуну (2003р.).

4. Реконструйована газовідчистка агломашин з установкою електрофільтрів фірми "Спейк" за а/машинами №2, 3, 4, 5, 6 і сантехнічним димососом В-9, що дозволило понизити шкідливі викиди в атмосферу на 4,5 тис. тонн в рік (починаючи з 2001 року).

5. Реалізується технологія, що передбачає використання конвертерного шлаку. При цьому за рік утилізувалося до 400 тис. тонн конвертерного шлаку, що дозволяє економити до 200 тис. тонн сирого вапняку і 70 тис. тонн залізорудного концентрату (2001 рік).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...