Меню сайта

Охорона праці на „Хлібокомбінаті №12”

Усі приміщення підприємства оснащенні щонайменше двома автоматичними димовими пожежними датчиками сигналізації на висоті менше 12 м, що є максимальною для цього типу датчиків пожежної сигналізації, для своєчасного реагування пожежі.

Усі виробничі приміщення забезпечені первинними засобами пожежогасіння. До них належать вогнегасники, пожежний інвентар (покривало з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати); пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо). В приміщенні бухгалтерії встановлено 1 вуглекислотний вогнегасник марки ОУ-25 (ВВК 18) з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг, оскільки площа підлоги становить 9 м2.

Евакуаційні шляхи забезпечують безпечну евакуацію всіх людей, які знаходяться в приміщеннях будівель, через евакуаційні виходи. На кожному поверсі будівлі розроблені і вивішені на видному місці плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. Кількість евакуаційних виходів з кожного поверху і приміщень становить 2. Ліфти та інші механічні засоби транспортування людей не вважаються шляхами евакуації. Ширина шляхів евакуації становить не менше 1м, дверей - не менше 0,8 м. Двері на шляхах евакуації відкриваються у напрямку виходу з будівлі. Висота дверей на шляхах евакуації не менше 2 м.

Рис. 5.1. Ескіз плану евакуації людей під час пожежі на другому поверсі

Перевірочний розрахунок природного освітлення офісного приміщення

Для перевірочної оцінки освітленості приміщення використовується метод розрахунку природної освітленості за формулою:

(5.1)

Отже, a = (1,25/9)*100 = 13%, що не відповідає ІІІ розряду зорових робіт.

Для визначення площі світлових прорізів при бічному освітлені (через вікна) використовують формулу:

в = (eнk3hвSпkб)/(100 τ r1), м2 (5.2)

н - нормоване значення КПО,% (для робіт ІІI розряду при бічному освітленні КПО = 2%);з - коефіцієнт запасу (при вертикальному розташуванні вікон з концентрацією пилу, диму, кіптю у повітрі робочої зони 1 .5 мг/м3 kз =1,4);в - світлова характеристика вікон (при відношенні довжини приміщення L до його глибини,а = 0,75 і при відношенні глибини приміщення до його висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна, h1 = 2,5, hв = 13)п - площа підлоги приміщення, м2 (3*3 = 9 м2);

Кб - коефіцієнт затінення вікон будівлями, що стоять напроти (затінення іншими будівлями відсутнє, тому Кб = 1);

τ - загальний коефіцієнт світлопропускання:

τ = τ1* τ2* τ3* τ4* τ5 (5.3)

τ1 - коефіцієнт світлопропускання матеріалу (для подвійного скла - 0,8);

τ2 - коефіцієнт, який враховує втрати світла в рамі світлопрорізу(для сталевих рам - 0,9);

τ3 - коефіцієнт, який враховує втрати світла в несучих конструкціях покриття (при бічному освітлені - 1);

τ4 - коефіцієнт, який враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях (τ4=1);

τ5 - коефіцієнт, який враховує втрати світла в захисній сітці, яка встановлюється під ліхтарями (τ5=1);

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...