Меню сайта

Порівняльний аналіз системи прямого оподаткування України та зарубіжних країн

Розглянуті вище причини зумовили еволюцію структури податкових систем розвинених країн в направленні зростання ролі прямих податків.

Важливим аспектом структури податкових систем розвинених країн є структура прямих податків, що характеризується певними закономірностями, а саме - залежністю співвідношення між податком на прибуток корпорацій і особистим прибутковим податком від структури національного доходу. В країнах з розвиненою ринковою економікою в створеному національному доході домінують індивідуальні доходи (в США в 2002 - 2008 рр. частка заробітної плати в національному доході склала 73,8%, доходів самостійно зайнятих - 6,8%, прибутку корпорацій - 8,6%) [3]. Тому частка особистого прибуткового податку значно вище. Так, в США самою великою статтею доходів є прибутковий податок з населення, що стягається по прогресивній шкалі. Існує неоподатковуваний мінімум доходів і три податкові ставки (15, 28 і 33%) [4]. Неоподатковуваний мінімум доходів є змінною величиною і має тенденцію до збільшення. На початку 90-х років він дорівнював 2 тис. дол. Податком може обкладатися або окрема людина, або родина. В останньому випадку сумуються всі види доходів членів сім'ї за рік.

В державному бюджеті Франції прибутковий податок з фізичних осіб перевищує 18%. Даний податок стягається щорічно з доходу, що декларується з початку року за підсумками попереднього фінансового року. Оподаткуванню підлягає фіскальна одиниця - родина, яка складається з подружжя і осіб, які знаходяться у них на утриманні. Для самотніх фіскальною одиницею, природно, є одна людина. Під доходами розуміються всі грошові надходження, отримані на протязі звітного року. Прибутковий податок з фізичних осіб носить прогресивний характер зі ставкою від 0 до 56.8% [29]. Не оподатковуються (ставка 0%) доход, що не перевищують 18140 франків. Максимальна ставка застосовується для доходу, що перевищує 246 770 франків.

В Великобританії ставка податку на фізичних осіб диференційована. При річному доході до 20,7 тис. ф. ст. Ставка податку - 25%, понад цієї величини - 40%.

В Японії фізичні особи сплачують державний прибутковий податок по прогресивній шкалі, яка має п'ять ставок: 10, 20, 30, 40 і 50%. Крім того, прибутковий податок префектури по трьом ставкам: 5, 10 і 15%. Окрім цього існують місцеві прибуткові податки. Більш того кожний, незалежно від величини доходу, сплачує податок на жителя в сумі 3200 ієн в рік. Здавалося б, прямі прибуткові податки в цій країні дуже високі. Але слід мати на увазі, що існує досить значний неоподатковуваний мінімум, що враховує також родинне положення людини. Від сплати податку звільнюються засоби, витрачені на лікування. Додаткові податкові пільги мають багатодітні громадяни. Середній річний доход жителя Токіо складав в останні роки 7100 - 7500 тис. ієн [3]. В інших префектурах Японії він звичайно декілька нижчий. У громадянина із середньорічним доходом можна звільнити від прибуткового податку більш 30% його доходів.

Податок на прибуток корпорацій не має великого фіскального значення. Його питома вага в податкових надходженнях більшості розвинених країн порівняно низький. Винятком можна рахувати тільки Японію, де податки на прибуток, що стягаються на всіх бюджетних рівнях і під різними назвами, складають 21,5% і відрізняються від частки особистого прибуткового податку всього на 5,3 процентних пункту.

В США податок на прибутки корпорацій займає лише третє місце в доходах бюджету. Його основна ставка - 34%. Але вноситься він ступінчато. Корпорація сплачує 15% за перші 50 тис. дол. оподатковуваного доходу, 25% за наступні 25 тис. дол. і 34%-на суму, що залишалася. Окрім того, на доходи в межах від 100 тис. дол. до 335 тис. дол. встановлений додатковий збір в розмірі 5%. Таке ступінчате оподаткування має надзвичайно важливе значення для середніх і малих підприємств [14, c. 120-124]. Крім того, в сусідній Канаді податок на прибуток корпорацій складає 28%.

У Франції загальна ставка податку на прибуток підприємств складає 34%. В окремих випадках вона може підвищуватися до 42%. Більш низька ставка податку застосовується для прибутку від землекористування і вкладів в цінні папери. Тут ставки податку коливаються від 10 до 24% [16, c. 101].

В Швеції ставка податку на корпорації складає в нинішній час 30%. Але до 2001 р. вона була на рівні 52%, тобто одною з найбільш високих серед розвинених країн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...