Меню сайта

Податки та їхній вплив на виробництво

Дуже значний вплив на ефективність промислових підприємств справляють також збори до Фонду Чорнобилю, на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування. Вони мають і високу фіскальну ефективність. Наприклад, у доходах консолідованого бюджету 1995 р. надходження до Фонду Чорнобилю складали 5%, до Пенсійного фонду - 20,2%; в 1996 р. - відповідно 4,9% і 23,8%. Необхідно підкреслити, що ці збори мають непряму дію. Адже вони включаються до собівартості продукції, входять до ціни і перекладаються у її складі на населення. Завдяки цьому йде скорочення платоспроможного попиту кінцевого споживача, а значить, згортання виробництва і скорочення сукупних прибутків від нього. До аналогічних наслідків призводять і податки з населення. Відмінність лише в тому, що вони справляють пряму дію на доходи споживача.

Всі інші податки і збори мають невелику фіскальну ефективність і використовуються більше з метою регулюючого впливу. Причому більшість із них діють не на всі, а лише на частину суб’єктів господарювання і щодо вибраних об’єктів.

Аналіз окремих податків не дає можливості робити висновки про їхній сукупний вплив на виробництво. Тому в роботі також розраховано і проаналізовано показники податкового тягаря.

Деякі економісти пропонують розуміти під податковим тягарем величину податкової суми, яка залежить від розмірів прибутку. Тобто, під цим терміном розуміють долю прибутку, що йде на сплату податків. Як показують розрахунки, такий показник в Україні протягом 1992-1997 р.р. невпинно збільшувався і склав в 1997 р. 56,7%. Якщо порівняти його із рядом розвинених країн, то він в Україні далеко не найвищий. Так, доля прибутку, що спрямовується на сплату податків, складає: в Німеччині - 70,8%; в Японії - 64,1%; у Франції - 60,9%; у Швеції - 58,0%; в Італії - 46,4%; в США - 45,3%; в Канаді - 44,4%; у Великобританії - 35,0%.

Але такий метод розрахунку податкового тягаря є вкрай недосконалим, не дає реальної оцінки стану справ в оподаткуванні і не може бути використаний для детального аналізу. Обсяги виробництва, а значить і обсяги прибутків, залежать не тільки від прямих податків, джерелом сплати яких є прибуток, а й від непрямих, що перекладаються на споживача і скорочують потенційний попит. Вони призводять до згортання потенційних обсягів виробництва і скорочення сукупних потенційно можливих прибутків підприємств. Аналогічно діють і податки з населення, різні збори, що застосовуються в Україні. В роботі проведено аналіз, заснований на використанні показника рівня оподаткування юридичних і фізичних осіб (надалі - рівень оподаткування). Він залежить від жорсткості шкали оподаткування, яка визначається як середньозважене навантаження по основних податках, а також від рівня збору цих податків, який оцінюється їх сумарною часткою у ВВП. При розрахунку середньозваженого навантаження базовим показником для нарахування ПДВ (при розрахунках на макрорівні) запропоновано прийняти ВВП, а не валовий випуск продукції, який включає проміжне споживання. Проміжне споживання скоріше можна прийняти за базу визначення податкового кредиту по ПДВ (при розрахунках на макрорівні). Розраховано коефіцієнти рівня оподаткування, які склали: у 1992 р. - 0,462; у 1993 - 0,496; у 1994 - 0,633; у 1995 - 0,670; у 1996 - 0,934; у 1997 - 1,04. Як видно з наведених даних, за аналізований період цей показник постійно зростав. Темпи цього зростання в різні роки були неоднаковими, але до 1997 р. він зріс у порівнянні з 1992 р. в 2,25 раза. У той же час рентабельність промислових підприємств України знижувалась по мірі підвищення податкового тиску і характеризувалась такими рівнями: 1992 р. - 30,3%; 1994 - 24,7%; 1995 - 16,6%; 1996 - 8,9%. Зросла кількість збиткових підприємств. Причин цьому багато, і однією з них є високий рівень оподаткування. Паралельно йшло й скорочення обсягів виробництва промислової продукції - адже через оподаткування вилучається частина доходів підприємців. Чим вищий рівень оподаткування, тим менший приріст дає капітал підприємцям, а відтак, не отримуючи очікуваних прибутків, останні згортають виробництво. Тим більше, що за аналізований період рівень інфляції в багато разів перевищував рівень рентабельності (наприклад, у 1996 р. - в 4,5 раза). Тобто, реальний приріст фінансових ресурсів підприємств відсутній, навпаки - має місце їх скорочення. Все це не завжди означає зупинку виробництва, а частіше передбачає його перехід на нелегальні умови функціонування.

В роботі використовується ще один метод розрахунку податкового тиску на платників. Це - визначення показника рівня оподаткування на основі доданої вартості. Воно ґрунтується на тому, що джерелом усіх податків є саме додана вартість. Величина рівня оподаткування може бути визначена послідовним зменшенням доданої вартості пропорційно до податкових ставок.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...