Меню сайта

Податки та їхній вплив на виробництво

Розрахунки показують, що вказаний показник в Україні за станом на 1996 р. склав 68,4%. Слід звернути увагу, що оптимальною в сьогоднішніх умовах провідні зарубіжні та вітчизняні вчені вважають величину рівня оподаткування, близьку до 40%. Ситуація в Україні повністю виключає можливість суттєвих інвестицій та розширення виробництва.

З метою більшого наближення аналізу до реальної дійсності в роботі пропонується також провести його на основі показників мікрорівня. Можна розрахувати податковий тиск на окремі підприємства як відношення нарахованих за період (рік) податків та зборів до виробленої доданої вартості (суми прибутку і витрат на оплату праці). При проведенні дослідження розраховано податковий тиск на три підприємства міста Одеси (відкрите акціонерне товариство “Одеський коровай”, Одеський науково-дослідний інститут (ОНДІ) телевізійної техніки, відкрите акціонерне товариство “Стальканат”). Розрахунки проведені на підставі даних річних звітів цих підприємств за 1996 - 1997 р.р

У 1996 р. податковий тиск відносно ВАТ “Одеський коровай” склав 104,2%. Це означає, що на кожну гривню створеної на підприємстві доданої вартості необхідно було сплатити 1,04 гривні податків та зборів. У 1997 р. цей показник склав 68,9%. Таке суттєве скорочення пов’язане з двома подіями: проведенням змін у порядку оподаткування; розширенням асортименту продукції на підприємстві і, завдяки цьому, збільшення обсягу продаж. Друга подія призвела до того, що зменшився тиск таких податків, як плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших, які не змінюються при зростанні доданої вартості (“постійні податки”). ОНДІ телевізійної техніки піддається меншому податковому тиску завдяки деяким пільгам стосовно наукових досліджень. Цей показник у 1997 р. також скоротився з 62,1% до 56,4% завдяки змінам у податковому законодавстві.

Зовсім інша ситуація склалася відносно ВАТ “Стальканат”, де за аналізований період податковий тиск зріс з 87,5% до 90,3%. Це пов’язано з подальшим спадом виробництва на підприємстві. У зв’язку з ним додана вартість скоротилася з 9643,4 тис. грн. до 4963,0 тис. грн Вище вже згадувані “постійні податки” призвели до посилення податкового тиску. Це свідчить і про наявність зворотного зв’язку між ефективністю і обсягами виробництва та податковим тягарем (тиском).

Проведений аналіз знову свідчить про перевищення нормативного показника податкового тиску (як раніше згадувалось - 40%) і в 1996, і в 1997 р Це підтверджує висновок про недостатність змін в оподаткуванні, проведених у 1997 р.

У третьому розділі роботи на підставі раніше проведеного аналізу зроблені обгрунтовуючі розрахунки та приводяться доведення щодо вибору шляхів розвитку податкової системи, змін у ній з метою посилення регулюючого і стимулюючого впливу на виробництво. Розглядається та доводиться необхідність найскорішого вирішення проблем щодо юридичного оформлення податкових відносин в Україні. На основі цього побудована система пропозицій, основними з яких є наступні:

вилучення з оподатковуваного обороту по ПДВ акцизного збору, зборів на обов’язкове пенсійне, соціальне страхування та до Фонду Чорнобилю;

диференціація ставок ПДВ (встановлення зниженої ставки на предмети першої необхідності та підвищеної - на предмети розкошу);

диференціація ставок податку на прибуток (встановлення знижених ставок для підприємств малого бізнесу);

зниження ставки податку на прибуток у частині оподаткування дивідендів;

введення податкових пільг на інвестування прибутку в реальний капітал (або забезпечення стимулів щодо такого інвестування шляхом своєрідного кредиту через надання відстрочки по сплаті частини податку на прибуток);

використання так званого “механізму легального ухилення” від оподаткування підприємців - фізичних осіб (надання їм права вибору - платити ПДВ чи прибутковий податок);

введення елементу регресу в шкалу прибуткового податку з населення задля стимулювання легалізації оборотів підприємців - фізичних осіб та виплат заробітної плати бізнесовими структурами;

запровадження системи індексації прибуткового податку.

Ці заходи можна провести у найближчі 3 роки. По закінченню цього періоду слід провести ще ряд заходів:

зниження ставок зборів на обов’язкове пенсійне, соціальне страхування та до Фонду Чорнобилю до рівня, що в сумі не перевищує ставку податку на прибуток;

перехід від оподаткування сукупного доходу громадянина до оподаткування сукупного доходу сім’ї із застосуванням цільових пільг на придбання акцій та вимушені перекваліфікації.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...