Меню сайта

Податки та їхній вплив на виробництво

Принцип четвертий: на стягнення податків повинно затрачуватись якомога менше грошей і вони якнайшвидше повинні потрапляти до казни. Формулюючи його, А. Сміт мав на увазі два моменти:

податок може вимагати від платника більшу кількість грошей, ніж та, що продиктована потребами казни, через занадто роздутий штат чиновників-збирачів;

високий рівень оподаткування може спричиняти обмеження виробництва і зайнятості, що потребує додаткових витрат для забезпечення засобами існування значної частини населення.

І перше, і друге має місце в нашій дійсності. Штати деяких підрозділів податкової служби України занадто роздуті. Їхнє розширення, звичайно, мало обґрунтування. Одним з таких було збільшення кількості порушень податкового законодавства. Але, по-перше, дуже значна частина цих порушень пов’язана з невизначеністю в сфері податків, про яку згадувалось вище; по-друге, спокусу до обману з боку платників породжує надмірність податкового тягаря. Тобто, відповідальність за це практично цілком лягає на саму державу.

В роботі також проаналізовано діючий в Україні порядок справляння основних податків та наведено порівняння його із зарубіжним досвідом.

Оподаткування доданої вартості у зарубіжних країнах у порівнянні з Україною має такі основні відмінності:

нижчий рівень ставок, що забезпечує менший тиск на платників;

диференціація ставок та ширше застосування пільг, що робить дієвішим регулюючий та стимулюючий механізм.

Зміни й нововведення, проведені в Україні в 1997 році в частині оподаткування доданої вартості, на наш погляд, не привели до подолання основних проблем, що існували. Збереглися такі недоліки:

диференціація ставок дуже обмежена (можна сказати майже відсутня). Це не дає можливості вирішити проблеми посилення регулюючого та стимулюючого впливу цього податку;

існуючий рівень ставок є зависоким з огляду на можливості платників. Якщо все ж вирішено зберігати його надалі, то надто розширеним є оподатковуваний оборот, який включає складники, що не є доданою вартістю, - амортизацію, акцизний збір, збори до державних цільових фондів та інші податки, що включаються до собівартості продукції;

надвисокий тиск на фізичних осіб - платників ПДВ, який викликано відсутністю права вибору між ПДВ та податком на доходи (прибутковим), що надається у багатьох країнах світу.

Це заважає суттєвому зниженню рівня оподаткування, яке очікувалось. В той же час відміна ПДВ і заміна його іншим податком (наприклад, як пропонувалося - податком з продажу), є недоцільною. Адже цей податок є одним з основних джерел доходів бюджету. Його питома вага в загальній сумі доходів складала в 1992 р. - 39,6%; в 1993 - 34,7%, в 1994 - 24,8%; в 1995 - 21,9%; в 1996 - 20,7%; в 1997 - 28,0%. Правда, ці дані свідчать про деяке зменшення ролі ПДВ в доходах бюджету. Але ПДВ скорочувався й у відсотках до ВВП. Це означає, що його скорочення по відношенню до загальної суми доходів бюджету пов’язане зі зменшенням оподатковуваних оборотів внаслідок зростання тіньового сектора економіки, котре призводить до зменшення фактичного рівня збору цього податку.

Що стосується акцизного збору, то його часткою в доходах бюджету Україна значно поступається іншим країнам. Оскільки цей податок застосовується здебільшого до предметів розкоші, або предметів широкого вжитку, що не є життєво важливими, а деякі з них навіть справляють шкідливий вплив на здоров’я, то тут є резерви підвищення ставок. Це сприяло б поповненню зведеного бюджету України. В цілому ж у результаті аналізу не виявлено суттєвих недоліків.

Третій вид непрямих податків - мито - має невисоку фіскальну ефективність щодо доходів зведеного бюджету. Натомість його регулююча роль одна з найвищих серед податків взагалі.

В результаті аналізу механізму справляння мита, що застосовується в Україні, можна зробити висновки, що він дійсно відповідає міжнародним стандартам, але, виходячи з українських умов, має ряд недоліків. Перш за все, він залишає шанси для несплати або несвоєчасної сплати акцизного збору та митних зборів. Для цього оформлюється, наприклад, транзит через територію України, хоча товар далі не вивозиться, а зберігається і реалізовується в Україні. Для подолання цього Урядом України впроваджено ряд заходів, виконання яких покликане перекрити шлях контрабанді та підвищити контрольну і регулюючу ефективність мита. Серед них основними є:

затвердження Положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо доставки товарів до митниць призначення, згідно з яким введено фінансове забезпечення гарантій шляхом укладення страхового договору або шляхом отримання від перевізника застави;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...