Меню сайта

Аналіз трудових ресурсів та оплати праці

З даних табл.2.4, видно, загальна чисельність працівників змінювалась кожного року у період 2007-2011 рр., у 2011 році цей показник склав 734 працівників. По відношенню до 2010 року кількість осіб зменшилась на 27 чол. (3,55 %), а за п’ять років - кількість працівників «Київхліб» БКК зменшилась на 58 чол. (7,32%).

Структура працівників комбінату складається з промислово-виробничого персоналу та непромислового персоналу. Детально це зображено на рис. 2.3.

Рис. 2.3 Структура трудових ресурсів «Київхліб» БКК у 2007-2011 рр.

Розглянувши рис. 2.3 наглядно видно як саме змінювалась кількість працівників у досліджуваний період на БКК. В загальній структурі працівників промислово-виробничий персонал (виділений жовтим кольором) складає в середньому 93% , все інше (7%) - непромисловий персонал (позначений зеленим кольором).

Так як весь час (за виключенням 2008 року) спостерігається негативна тенденція щодо зміни кількості працівників на комбінаті, то необхідно провести аналіз руху трудових ресурсів на підприємстві (табл. 2.5).

Важливим об’єктом аналізу є рух робочої сили. Передумовою зростання продуктивності праці а ефективності виробництва є стабільність складу персоналу. На основі табл. 2.5 побудовано рис. 2.4, у якому зображено графік коливань прийнятих та звільнених працівників у 2007-2011 рр.,

За допомогою графіку чітко видно, що кількість працівників, які вибули за весь досліджуваний період завжди перевищувала кількість прийнятих на роботу, саме тому середньоспискова чисельність працівників весь час зменшується.

Таблиця 2.5

Показники руху трудових ресурсів на «Київхліб» БКК у 2007-2011 рр.

Найменування показника

Фактичне значення

Абсвідх-ня, чол.

Відносне відх-ня, %

п/п

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2011 до 2010

2011 до 2007

2011 до 2010

2011 до 2007

1

Середньооблікова чисельність робітників

626

604

613

761

734

-27

108

-3,55

17,25

2

Середньоспискова чисельність працівників

894

856

850

831

803

-28

-91

-3,37

-10,18

3

Прийнято за рік, чол.

78

133

70

122

112

-10

34

-8,20

43,59

4

Вибуло за рік - всього

116

139

89

150

149

-1

33

-0,67

28,45

За власним бажанням

70

82

45

86

66

-20

-4

-23,26

-5,71

З причин скорочення штатів

0

0

7

0

4

4

4

-

-

З інших причин

46

57

37

64

79

15

33

23,44

71,74

5

Облікова кількість працівників на кінець року

856

850

831

803

766

-37

-90

-4,61

-10,51

6

Коефіцієнт обороту по прийому, %

8,72

15,5

8,24

14,68

13,95

-0,73

5,23

-

-

7

Коефіцієнт обороту по вибуттю, %

12,98

16,2

10,47

18,05

18,56

0,51

5,58

-

-

8

Коефіцієнт плинності кадрів, %

7,83

9,58

5,29

10,35

8,22

-2,13

0,39

-

-

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...