Меню сайта

Аналіз трудових ресурсів та оплати праці

Користуючись даними табл. 2.8 ми склали графік (рис. 2.6), у якому прослідкували тенденцію середньої середньомісячної заробітної плати промислово-виробничого персоналу та порівняли її з мінімальною заробітною платою по Україні на тор період.

Рис. 2.6.Середньомісячна заробітна плата промислово-виробничого персоналу у 2007-2011 рр., грн.

З рис.2.6. видно, що середня з/п працівників по «Київхліб» БКК значно вища за мінімальну заробітну плату по Україні, але якщо порівняти їх співвідношення, то виходить, що у 2007 році це співвідношення складало 4,89, у 2008 - 5,56, а потім починає спадати. У 2011 році цей показник має найменше значення - 3,86.

Це означає, що хоч номінальна вартість середньої заробітної плати по БКК зростає, але реально це не підтверджується.

Розглянемо у табл. 2.9 загальну ситуацію, фонд заробітної плати по всьому підприємству.

Таблиця 2.9

Використання коштів на оплату праці

ДП ПАТ «Київхліб» БКК у 2007-2011рр.

№ н/п

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відх-ня, %

2011 до 2010

2011 до 2007

2011 до 2010

2011 до 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Фонд заробітної плати, тис. грн,

19 461,3

26 119,4

28 120,5

30 194,7

31 901,9

1 707,2

12 440,6

5,65

63,92

В т.ч. ПВП

18 109,4

24 525,2

26 491,7

28 625,8

30 550,5

1 924,7

12 441,1

6,72

68,70

Із них: робітники

14 089

19 504,1

20 979

22 347,9

23 610,3

1 262,4

9 521,3

5,65

67,58

ІТР

4 020,4

5 021,1

5 512,7

6 277,9

6 940,2

662,3

2 919,8

10,55

72,62

Непромисловий персонал

1 351,9

1 594,2

1 628,8

1 568,9

1 351,4

-217,5

-0,5

-13,86

-0,04

2

Фонд основної заробітної плати, тис грн:

8 631,3

11 353,1

12 715,6

13 550,2

15 055,3

1 505,1

6 424

11,11

74,43

В т.ч. ПВП

7 959,5

10 568,4

11 874

12 739,2

14 281,6

1 542,4

6 322,1

12,11

79,43

Із них: робітники

5 895

7 998

8 928,6

9 414,8

10 257

842,2

4362

8,95

73,99

ІТР

2 064,5

2 570,4

2 945,4

3 324,4

4 024,6

700,2

1 960,1

21,06

94,94

Непромисловий персонал

671,8

784,7

841,6

811

773,7

-37,3

101,9

-4,60

15,17

3

Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн

9 334,8

12 960,3

13 193,3

14 831,4

15 886,7

1 055,3

6 551,9

7,12

70,19

В т.ч. ПВП

8 750,2

12 251,4

12 517,5

14 164,9

15 336,9

1 172

6 586,7

8,27

75,27

Із них: робітники

7 198,2

10 244,7

10 472,5

11 406

12 614,2

1 208,2

5 416

10,59

75,24

ІТР

1 552

2 006,7

2 045

2 559,1

2 722,7

163,6

1 170,7

6,39

75,43

Непромисловий персонал

584,6

708,9

675,8

666,5

549,8

-116,7

-34,8

-17,51

-5,95

4

Ін.заохочуваль-ні та компенсаційні виплати, тис грн:

1 495,2

1 806

2 211,6

1 813,1

959,9

-853,2

-535,3

-47,06

-35,80

В т.ч. ПВП

1 399,7

1 705,4

2 100,2

1 721,7

932

-789,7

-467,7

-45,87

-33,41

Із них: робітники

995,8

1 261,4

1 577,9

1 327,3

739,1

-588,2

-256,7

-44,32

-25,78

ІТР

403,9

444

522,3

394,4

192,9

-201,5

-211

-51,09

-52,24

Непромисловий персонал

95,5

100,6

111,4

91,4

27,9

-63,5

-67,6

-69,47

-70,79

5

Середня заробітна плата працівників, грн, всього:

2 038,83

2 832,46

3 022,12

3 294,33

3 609,2

3 14,87

1 570,37

9,56

77,02

В т.ч. ПВП

2 053,81

2 863,31

3 044,92

3 324,36

3 633,7

309,34

1 579,89

9,31

76,92

Із них: робітники

1 872,95

2 687,28

2 846,87

3 090,38

3 372,17

281,79

1 499,22

9,12

80,05

ІТР

3 102,16

3 838,76

4 138,66

4 549,2

4 948,13

398,93

1 845,97

8,77

59,51

Непромисловий персонал

1 849,14

2 409,46

2 678,13

2 804,92

3 119,76

314,84

1 270,62

11,22

68,71

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...