Меню сайта

Модель руху оборотних засобів підприємства

фінансовий потік матеріальний модель

Фінансове моделювання надає можливість ефективного аналізу складних і невизначених ситуацій, пов’язаних із прийняттям стратегічних рішень, інструмент фінансистів, який дозволяє розглянути велику кількість варіантів і прожити їх без втрати вкладених коштів.

Фінансова модель забезпечує єдиний розв’язок цих завдань:

дозволяє зімітувати грошові потоки планованої діяльності й оцінити майбутній фінансовий стан компанії з урахуванням реалізованих проектів;

показує, звідки будуть братися й на що витрачатися фінансові ресурси компанії, залучене фінансування;

виступає основою для аналізу ризиків і вибудовування системи ризик-менеджменту компанії;

забезпечує безперервну аналітичну роботу: дозволяє оперативно коректувати й вести перерахунок можливих варіантів проекту, сценаріїв розвитку бізнесу;

суттєво заощаджує час, дозволяючи уникнути розгляду неприйнятних варіантів і швидко ухвалити рішення щодо припинення безперспективних інвестиційних проектів.

Оскільки більшість ситуацій виникнення дисбалансів у часі між змінними потребами у фінансуванні й фактичним фінансуванням і ризиків відносяться до руху оборотних коштів, розглянемо моделі руху оборотних коштів.

Розглянемо найпростішу модель руху оборотних коштів підприємств.

Процес моделювання передбачає певне спрощення ситуації, коли несуттєві (з точки зору вирішення конкретних управлінських завдань) деталі ігноруються, а найбільш важливі формалізуються й описуються на спеціальній математичній мові.

У реальному житті чи навряд може існувати повна визначеність. Однак, незважаючи на те що життя повне випадковостей, складне й неоднозначне, дуже часто виникають ситуації, коли ми схильні ігнорувати випадковість. У деяких ситуаціях випадкові впливи на процес управління не враховуються тому, що вони малі й несуттєві. В інших ситуаціях випадкові фактори, які можуть виявити сильний і негативний вплив на діяльність (поломки встаткування, катастрофи, соціальні потрясіння й т.п.), на щастя, відбуваються досить рідко. Тому, якщо не вважати заходів страхування від їхніх наслідків, ми також не схильні враховувати їх у наших щоденних планах.

Підприємство здійснює комерційну діяльність у ринковому середовищі, реалізуючи товари своїм покупцям і поповнюючи запас товарів поставками. Поставки оплачуються з відстрочкою на деякий період часу, тобто на умовах товарного кредиту. У результаті утворюється кредиторська заборгованість постачальникам. На противагу цьому продажі і їх оплата синхронні, товарний кредит покупцям не надається, що відповідає випадку підприємств роздрібної й, почасти, дрібнооптової торгівлі. Інтенсивність потоку продажів обмежується з одного боку наявним запасом (не може бути більше, ніж дозволяє наявний запас), з іншого боку обмежується ринковим попитом (не може перевищувати величини, обумовленої поточним ринковим попитом). Структура внутрішньовиробничих потоків включає потоки продажів, поставок і їх оплати.

Ці потоки утворюють замкнений цикл руху оборотних коштів по ланцюгу запасу товарів, грошових коштів і кредиторської заборгованості постачальникам. З метою виключення деталей, несуттєвих на даному етапі дослідження, підприємство розглядається в умовах, коли весь одержуваний прибуток вилучається, наприклад, у вигляді дивідендів, тобто прибутку як би не існує. Отже, величина власних засобів підприємства незмінна.

Через те, що весь прибуток вилучається, приплив коштів у результаті продажів дорівнює продажам у собівартості.

Підприємство має власні засоби, що разом із кредиторською заборгованістю фінансують активи. Основні засоби, їх придбання й амортизація виключені з розгляду, так, щоб виділити рух оборотних коштів, по можливості, в «чистому виді».

Діяльність підприємства зображується за допомогою змінних величин, розглянутих як функції часу.

Засоби підприємства, активи: Z(t) - запас товарів, грн.; D(t) - грошові засоби, грн.

Джерела засобів: K(t) - кредиторська заборгованість підприємства постачальникам, грн.; S = const - власні засоби, грн., постійна величина.

Потоки засобів характеризуються їх інтенсивностями, які виміряються у вартостях, що переміщаються в потоках в одиницю часу: fpros(t) - продажі, у собівартості товарів, грн./од. часу; fpos(t) - поставки товарів, грн./од. часу; fopl(t)- оплата поставок, грн./од. часу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...