Меню сайта

Місце прибуткового оподаткування юридичних осіб в Державному бюджеті

Оцінивши динаміку боргів по податку на прибуток в Обухівському районі слід відзначити, що в 2009 році була проведена активна робота по скороченню суми заборгованості і вже в 2009 році в порівнянні з 2008 роком ця сума скоротилася більш ніж на половину (28609,6 тис.грн.), але за окремими боржниками і в 2009 році збільшувалась сума заборгованості, зокрема ПП «Професіонал».

Проте офіційні джерела отримання інформації часто не відображають реального стану податкової дисципліни на підприємстві. У зв'язку з цим, органам податкової служби з метою підвищення ефективності проведення документальних перевірок та максимального залучення до оподаткування тіньових доходів необхідно опановувати та застосовувати в роботі непрямі методи, поширені в мiжнароднiй практиці (і вперше прийняті для оцінки правильності нарахування ПДВ в Україні), для визначення об’єктів оподаткування господарюючих суб’єктів та, вiдповiдно, їх податкових зобов'язань. Метою проведення перевірки платника податків iз застосуванням непрямих методів є виявлення усіх його доходів - відображених i не відображених в наданих для перевірки документах. Провівши аналіз надходження платежів за податком на прибуток за способами сплати (таблиця 2.8), було виявлено, що більш як 92% платежів надходить від добровільної сплати, а це свідчить про те, що в Обухівському районі переважно добропорядні платники податку на прибуток. В 2009 році майже 8% надійшло коштів податку на прибуток підприємств шляхом примусового стягнення та за результатами контрольної роботи, а це насамперед сплата штрафних санкцій, пені та інші надходження. В структурних підрозділах, як показує додаток М, переважають надходження по Управлінню оподаткування юридичних осіб.

Таблиця 2.8

Виконання прогнозних показників з податку на прибуток підприємств до Зведеного бюджету по структурних підрозділах в розрізі способів сплати по ДПІ в Обухівському районі за 2008-2009 рр., тис. грн.

Способи сплати

2008 рік

2009 рік

План

Факт

% виконання

План

Факт

% виконання

1

2

3

4

5

6

7

Добровільна сплата

58308,6

65726,0

112,7

23527,2

31435,5

133,6

Шляхом заходів примусового стягнення

201,4

594,3

295,1

1786,9

2009,0

112,4

За рахунок контрольно-перевірочної роботи

576,0

334,5

58,1

350,0

403,3

115,2

1

2

3

4

5

6

7

Всього по ДПІ

59086,0

66654,8

112,8

25664,1

33847,8

131,9

Питома вага добровільної сплати в загальних надходженнях, %

-

98,6

-

92,9

-

Питома вага примусового стягнення в загальних надходженнях, %

-

0,9

-

5,9

-

Питома вага контрольної сплати в загальних надходженнях, %

-

0,5

-

1,2

-

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...