Меню сайта

Організація фінансового забезпечення соціальної, культурно - освітньої сфер

Для медичних працівників зарплата розраховується, виходячи з обсягу роботи - 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 ставки. Дозволяється сполучати обов'язку медсестри й санітарки. Для адміністративного й обслуговуючого персоналу встановлені тверді ставки зарплати.

Фонд зарплати розраховується шляхом множення кількості посад на середню ставку зарплати. Середня ставка зарплати медперсоналу встановлюється на підставі тарифікаційного списку. Кількість посад лікарів визначається в розрізі стаціонару й поліклініки:

· По стаціонарі - виходячи з нормативу кількості ліжок на одного лікаря (15-30 ліжок), диференційованого в розрізі відділень (хірургічне, терапевтичне й т.д.); ураховуються також посади завідувачів відділеннями, лікарів-інтернів і лікарів-фахівців;

· У поліклініці - на підставі кількості лікарських відвідувань у розрізі фахівців у встановлених нормативів прийому на один лікаря; у поліклініці також передбачається посади завідувачів відділеннями (при наявності певної кількості лікарів даного профілю).

Кількість посад середнього медперсоналу визначається по стаціонарі, виходячи з кількості цілодобових постів. Кількість постів, у свою чергу, установлюється відповідно до нормативів кількості ліжок на один пост, диференційованим у розрізі відділень, і встановлюються окремо для денних і нічних годин. Кількість посад на один пост визначається шляхом розподілу річного балансу часу в годинниках (365 х 24) на кількість годин роботи однієї медсестри в рік. Крім того, ураховуються посади старшої медсестри, медсестри для організації індивідуального догляду за важкохворими й посади медсестер у лікувально-діагностичних кабінетах. У поліклініці кількість посад медсестер установлюється по нормативах відповідно кількості посад лікарів (як правило, 1:1 і більше).

Кількість посад молодшого медперсоналу визначається аналогічно середньому медперсоналу. Відмінність укладається в тім, що норматив кількості ліжок на один пост трохи більше. Кількість посад обслуговуючого персоналу встановлюється по типовим штатним розклади.

Крім бюджетних асигнувань, джерелом фінансування медичних установ можуть бути доходи, що надходять від підприємств, організацій і установ по укладених договорах на проведення медичного обслуговування їхніх працівників, доходи від надання платних послуг (видача довідок і ін.), надходження від спонсорських і благодійних внесків.

У страховій медицині об'єктом медичного страхування виступає здоров'я громадян. На відміну від особистого страхування, де також об'єктом страхування може бути здоров'я громадян, страхове відшкодування виплачується не безпосередньо застрахованому, а у вигляді платежу за лікування в медичній установі. Існують 2 форми медичного страхування: обов'язкове й добровільне. Як правило, мінімум медичних послуг забезпечується обов'язковим страхуванням, додаткові -добровільним.

Страхувальником може бути держава (обов'язкове страхування) і недержавні страхові компанії, страхувальниками виступають держава (за рахунок бюджету); роботодавці й громадяни - за рахунок своїх коштів.

Фінансування культурно-просвітніх установ.

Фінансування культурно-просвітніх установ здійснюється як бюджетним фінансуванням так і за рахунок платних послуг.

Установи культури можуть здійснювати свою фінансову діяльність, як на основі кошторисного фінансування, так і комерційного розрахунку. У кошторисному порядку фінансуються ті установи культури, які не мають реальних можливостей самостійно заробляти гроші й послуги яких повинні мати доступний характер, - бібліотеки, музеї, заповідники. Клуби, палаци й будинки культури в цей час фінансуються на мінімальному рівні.

Комерційний розрахунок може бути повним або частковим. Повний розрахунок передбачає повну самооплатність і одержання прибутку, частковий характеризується покриттям витрат як за рахунок бюджетних асигнувань, так і за рахунок надання платних послуг. Такий метод фінансової діяльності встановлюється, наприклад, відносно театрів загальнонаціонального значення.

Фінансування бібліотек ґрунтується на показнику бібліотечних фондів. Фонд заробітної плати бібліотекарів визначається множенням кількості посад, розраховане по встановлених нормативах бібліотечного фонду на одну посаду, на середню ставку заробітної плати. Фонд заробітної плати обслуговуючого персоналу бібліотек установлюється по типовим штатним розклади.

В аналогічному порядку фінансуються музеї. Чисельність штатних працівників-фахівців визначається по нормативах музейних фондів на одного працівника, посади обслуговуючого персоналу - по типових штатних розкладах. Частина витрат на утримання музею здійснюється за рахунок установленої вхідної плати.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...