Меню сайта

Аналіз формування дохідної частини бюджету Закарпатської області

Наступним видом доходів, після вищевказаного, був єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, який в 2007 році зайняв 6,3% всіх податкових надходжень загального фонду досліджуваних бюджетів. Сума надходжень по ньому скала 39 275,2 тис. грн., що на 5 644 тис. грн. більше ніж в попередньому році. Викладену інформацію можна зобразити у виді діаграми, що роблено на рис. 2.4.

Рис 2.4 Структура податкових надходжень загального фонду зведеного бюджету Закарпатської області в 2007 році

З наведеної діаграми видно, що всі інші податкові надходження загального фонду досліджуваних місцевих бюджетів в сукупності складають 9,1%.

Характеризуючи поточний 2008 рік можна сказати, що при плановому показнику податкових надходжень в 777 949,8 тис. грн., надходження станом на 1 жовтня 2008 року склали 575 689,3 тис. грн., виконання при цьому склало 74%. Дані надходження на 144 832,7 тис. грн. більше аналогічного періоду попереднього року, або склали 133,6% до 2007 року.

Найбільшу частку, як і у всіх інших періодах зайняв податок з доходів фізичних осіб, який зайняв 79% усіх податкових надходжень та склав 454 703,9 тис. грн., що на 120 444,3 тис. грн. більше попереднього періоду, або склав 136% до 2007 року. Виконання плану по даному виду надходжень згідно звітних даних складає 72,4%.

Головними причинами невиконання плану є припинення виробничої діяльності ТОВ "Фабрика жіночого одягу Ле-го Україна" та відокремлення самостійних структурних підрозділів Локомотивного Депо м. Чоп Львівської залізниці і переходом їх на сплату податку за місцем знаходження.

Наступними за величиною займаної частки в податкових надходженнях стали збори за спеціальне використання природних ресурсів. Їх питома вага скала 7,6%, або суму в 43 747,4 тис. грн., що на 13 229,1 тис. грн. більше ніж в аналогічному періоді минулого року, що можна виразити як 143,3% до попереднього періоду. Плановий показник виконаний на 87,5%. Левову частку у вказаних надходженнях, а саме 86,5%, зайняла плата за землю. Сума надходжень даного виду склала 37 833,8 тис. грн., що на 11 657,8 тис. грн. більше ніж в минулому році, або 144,5% до зазначеного року. План по даному виду надходжень виконано на 88,5%. Головними причинами невиконання є розірвання договорів оренди землі та несплата податку у зв’язку із судовим процесом між суб’єктами господарювання.

Трійку найбільш вагомих видів податкових надходжень закриває єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, який згідно звітних даних, станом на 1 жовтня 2008 року, зайняв 5,8% всіх податкових надходжень.

Сума надходжень по ньому склала 33 399,8 тис. грн., що на 5 319,3 тис. грн більше аналогічного періоду 2007 року., або 119% до вказаного періоду.

Плановий показник по надходженню даного податку виконано на 77,6%. Схематично зобразимо структуру податкових надходжень на рис. 2.5.

Рис 2.5 Структура податкових надходжень загального фонду зведеного бюджету Закарпатської області станом на 1 жовтня 2008 року

З наведеного рисунку видно,що структура податкових надходжень загального фонду зведеного бюджету Закарпатської області подібна до всіх попередніх досліджених періодів. Так усі інші, не охарактеризовані види податкових надходжень в сукупності складають 7,6%. усіх податкових надходжень.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...