Меню сайта

Перспективи економічного і соціального розвитку України в 2011-2013 роках

Прогноз надходження сум податку з доходів фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (15 відсотків) та з урахуванням положень Програми дій Уряду щодо забезпечення збільшення розмірів мінімальної заробітної плати відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін) та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері, завдяки чому у 2011-2013 роках частка податку з доходів фізичних осіб у ВВП становитиме 4,3-4,4 відсотка ВВП.

У зв’язку з набуттям Україною членства у СОТ прогнозом показників доходів бюджету враховано внесення відповідних змін до податкового законодавства, що зумовить відповідне скорочення надходжень до бюджету. Так, у 2011-2013 роках зменшуватимуться ставки вивізного мита: на живу худобу - щороку на 5 відсотків та становитимуть 40, 35 та 30 відсотків відповідно; на шкіряну сировину - щороку на 1 відсоток та становитимуть 29, 28 та 27 відсотків відповідно; на відходи та брухт чорних металів становитимуть 14,8, 13,2 та 11,6 відсотка відповідно; на насіння деяких видів олійних культур - щороку на 1 відсоток та становитимуть 14, 13 та 12 відсотків [40].

Під час розрахунку прогнозних обсягів надходжень до зведеного бюджету України у 2011-2013 роках не враховувалися надходження податкової заборгованості з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та рентної плати за транзит природного газу, які є джерелом формування спеціального фонду та на 2007-2009 роки визначені в обсязі 2,64 млрд гривень, 4,99 млрд гривень та 3,5 млрд гривень відповідно.

У середньостроковій перспективі передбачається тенденція до зростання надходжень від плати за землю завдяки скасуванню пільг для різних категорій її платників (крім пільг, що надаються соціально незахищеним верствам населення та бюджетним установам), а також підвищення заінтересованості місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в адмініструванні цього податку.

Пріоритетом у реформуванні податкової системи також визначено систему податків і зборів (обов’язкових платежів), які надходитимуть до місцевих бюджетів, що сприятиме зниженню диспропорцій у ресурсній базі місцевих бюджетів та створить додаткові умови для їх фінансової самодостатності, зокрема скасування податків та зборів, які є малоефективними для місцевих бюджетів у частині забезпечення незначних, але досить обтяжливих в адмініструванні надходжень.

Видаткова частина зведеного бюджету України

У посткризовому періоді 2011-2013 років бюджетна політика спрямовуватиметься на відновлення та стабілізацію національної економіки, проведення структурних змін в економіці та бюджетній сфері, забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи. Розподіл бюджетних коштів здійснюватиметься за програмно-цільовим методом з урахуванням пріоритетів і завдань бюджетної політики в умовах зниження податкового навантаження та обмеженості бюджетних ресурсів.

У соціальній сфері бюджетна політика орієнтуватиметься на піднесення життєвого рівня населення шляхом підвищення заробітної плати, пенсій і допомог. Продовжуватиметься реформування системи соціального захисту населення шляхом підтримки малозабезпечених верств населення.

Здійснюватиметься подальше реформування пенсійної системи, зокрема, запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...