Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

) мінімізація втрат від можливого інфляційного знецінення суми заборгованості;

) мінімізація недоотриманого доходу в зв’язку з неможливістю активного комерційного використання коштів, інвестованих в дебіторську заборгованість;

) мінімізація фінансових ризиків, пов’язаних з можливим дефіцитом грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства [1,с.125].

В той же час даний напрямок роботи дає можливість в перспективі покращити наступні результати діяльності:

сприяти зростанню обсягу продажу шляхом надання комерційного кредиту;

збільшити прибуток за рахунок збільшення обсягу продажу,

підвищити конкурентоздатність за допомогою відстрочки платежу;

визначити ступінь ризику неплатоспроможних покупців;

розрахувати прогнозований розміру резерву сумнівних боргів [11, с.7].

Формування кредитної та авансової політики залежить від галузевих особливостей підприємства, сезонного характеру реалізації та споживання продукції (товарів). В зв’язку з цим будь-які суб’єкти торгового бізнесу, що вступають у взаємовідносини з постачальниками чи покупцями, повинні приділяти увагу механізму формування кредитної та авансової політики, шляхом розробки кредитних стандартів та формуванню бази вихідних даних. Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу являє собою систему принципів та методів підготовки та реалізації управлінських рішень, щодо надання комерційного та товарного кредитів.

Крім цілей формування кредитної та авансової політики, необхідно виокремити структурні компоненти - напрями управлінських зусиль, що дозволить структурувати управлінський процес, шляхом побудови структурно-логічної моделі формування кредитної та авансової політики (рис.1).

Розглянемо сутність та інструментарій по кожному напряму роботи окремо.

Першим етапом є визначення стратегічної мети та розробка тактичних цілей суб’єкта торгового бізнесу, що дає можливість зорієнтуватися, на що повинні бути спрямовані кредитна та авансова політики. Стратегічні цілі, при будь-якій формі внутрішнього економічного механізму функціонування підприємства, формуються керівництвом або власниками підприємства. Це можуть бути різні варіанти стратегій: просування на ринок, захоплення певного сегменту ринку, збільшення рентабельності продажу, зростання обсягу продажу, збільшення ринкової вартості підприємства. Організація роботи структурних підрозділів по формуванню кредитної та авансової політик буде визначатися стратегічними цілями. Тактичні цілі визначають більш конкретні задачі.

На другому етапі проводиться аналіз та планування обсягу дебіторської заборгованості, що виникла внаслідок сформованої в попередніх періодах кредитної та авансової політик. Необхідно проаналізувати динаміку загального обсягу дебіторської заборгованості та її склад, що дає можливість визначити як змінився обсяг дебіторської заборгованості за період, що аналізується, в цілому та по окремих групах заборгованості, які зміни відбулися в її структурі. Аналізується дебіторська заборгованість по термінах її виникнення (віковий склад заборгованості) та в розрізі комерційного, товарного кредитів. Проводиться динамічний та порівняльний аналіз фінансових коефіцієнтів, що характеризують обсяги формування дебіторської заборгованості: оборотність дебіторської заборгованості, період погашення дебіторської заборгованості, коефіцієнт покриття заборгованості. Оцінюється рівень дебіторської заборгованості. Все це дозволяє оцінити загальні тенденції, що мають місце, виявити проблеми та недоліки, на розв’язання яких повинна бути націлена подальша робота.

На даному етапі також необхідно здійснювати планування утворення дебіторської заборгованості покупців та постачальників підприємства та перевірка фінансових можливостей підприємства щодо формування дебіторської заборгованості у визначеному обсязі. Проведений таким чином аналіз дебіторської заборгованості дозволяє підготувати необхідну інформаційну базу для прийняття рішень щодо формування дебіторською заборгованістю в плановому періоді.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...