Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

Прийнято розрізняти консервативний, помірний та агресивний тип кредитної та авансової політики підприємства.

Консервативний тип кредитної та авансової політики спрямований на мінімізацію кредитного ризику. Обравши цей вид кредитної чи авансової політики суб’єкт торговельного бізнесу не прагне отримати додатковий прибуток за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції.

Реалізація такого типу кредитної чи авансової політики передбачає :

зменшення кількості покупців, що входять до групи підвищеного ризику;

мінімізація термінів та розміру надання кредиту чи авансу;

більш жорсткі умови надання кредиту, підвищення вартості кредиту;

використання жорстких процедур інкасації дебіторської заборгованості.

Що стосується авансової політики, то при консервативному типі, передбачає мінімізацію розмірів попередньої оплати.

Помірний тип кредитної та авансової політики спрямований на середній розмір кредитного ризику та характеризується типовими умовами надання кредиту чи авансу покупцям у відповідності з прийнятою практикою надання комерційний кредитів чи авансових платежів.

Агресивний тип кредитної політики використовується з метою отримання максимального розміру прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації в кредит. При авансових платежах агресивний тип політики має на меті прискорення та отримання гарантій товарного забезпечення, при несприятливій ринковій кон’юнктурі.

Реалізація такого типу політики передбачає :

збільшення кількості покупців та постачальників, що входять до групи підвищеного ризику,

збільшення термінів та розміру надання кредиту чи авансу,

зниження вартості кредиту чи авансу до мінімально допустимих розмірів,

надання покупцям можливості пролонгації кредиту (подовження кредитного періоду) або відстрочення терміну надходження товару.

При виборі типу кредитної та авансової політики необхідно враховувати наступні фактори:

сучасна комерційна та фінансова практика надання комерційних кредитів та авансів,

економічна ситуація в державі, визначення фінансового стану покупців,

кон’юнктура товарного ринку, попит на продукцію,

здатність до нарощення обсягу реалізації продукції за рахунок надання кредиту,

правові основи стягнення дебіторської заборгованості,

фінансовий стан суб’єкта торгового бізнесу при надання комерційного кредиту або авансу.

Визначаючи тип кредитної та авансової політики суб’єкту торговельного бізнесу необхідно визначити стратегію своєї діяльності та фінансовий стан підприємства, а також оцінити вплив кредитної політики підприємства на платоспроможність підприємства - кредитора як в короткостроковий, так і в довгостроковий період. Жорсткий (консервативний) тип кредитної політики негативно впливає на зростання обсягів реалізації продукції, формування прибутку від операційної діяльності. Жорсткий тип авансової політики зменшує кількість постачальників, що може вплинути на товарну пропозицію та попит в цілому. М’який (агресивний) тип кредитної політики, розв’язуючи завдання збуту продукції, в той же час негативно відображається на платоспроможності підприємства, може обумовити значні втрати внаслідок списання дебіторської заборгованості та витрати на її інкасацію, що знизить прибутковість активів та капіталу. Що стосується агресивного типу авансової політики, то отримуючи гарантію надходження товарів, зростає ризик недобросовісності постачальників.

Термін надання кредитів та авансів - це час, що надається покупцю або постачальнику для сплати продукції, що реалізується з відстрочкою платні. Що стосується авансових платежів, то це термін, на який підприємство кредитує діяльність постачальника, тобто час для поставки товарів на умовах попередньої оплати.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...