Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Метою аналізу ділової активності підприємства є розрахунок відповідних аналітичних показників, виявлення тенденцій і причин їх змін для дослідження досягнутого рівня ефективності виробничо-господарської діяльності та визначення потенційних можливостей підприємства щодо підвищення останнього. Аналіз ділової активності проводиться в інтересах як внутрішніх, так і зовнішніх споживачів інформації. У зв’язку з цим його поділяють внутрішній і зовнішній.

Розглянемо показники які характеризують ділову активність.

Продуктивність праці, характеризує кількість продукції виробленої одним працівником, визначається за формулою:

(6.20)

де В - виручка від реалізації продукції.

Ч - середньооблікова чисельність працівників.

Фондовіддача, характеризує скільки на 1грн. основних засобів припадає виручки, визначається за формулою:

(6.21)

де ОЗ - середньорічна вартість основних засобів.

Кількість оборотів виробничих запасів (разів), характеризує кількість оборотів виробничих запасів протягом операційного циклу, визначається за формулою:

(6.22)

де Зап - середньорічна вартість виробничих запасів.

Тривалість одного обороту виробничих запасів(у днях), характеризує середній період від дня закупівлі до дня витрачання виробничих запасів і отримання назад вкладених коштів, визначається за формулою:

(6.23)

де Вод - одноденна виручка від реалізації продукції.

Кількість оборотів дебіторської заборгованості (разів), характеризує на скільки за весь операційний цикл, визначається за формулою:

(6.24)

де ДЗ - середньорічна дебіторська заборгованість.

Тривалість обороту дебіторської заборгованості (днів), характеризує кількість днів обороту в операційному циклі дебіторської заборгованості, визначається за формулою:

(6.25)

При нормальних умовах значення повинно іти на зменшення, оскільки дебіторська заборгованість характеризує вилучення коштів з обороту, тому чим менший термін обороту тим швидше підприємство зможе повертати кошти у оборот.

Коефіцієнт завантаження дебіторської заборгованості, характеризує скільки на 1грн. виручки припадає дебіторської заборгованості, визначається за формулою:

(6.26)

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (разів), характеризує кількість оборотів кредиторської заборгованості протягом операційного циклу, визначається за формулою:

(6.27)

де - середньорічна сума кредиторської заборгованості.

Даний показник який є взаємозалежним із кількістю оборотів дебіторської заборгованості, повинен мати тенденцію до збільшення, оскільки це призведе до прискорення оборотності за період використання такої заборгованості, та даватиме можливість отримувати більші прибутки.

Тривалість обороту кредиторської заборгованості (днів), характеризує кількість оборотів кредиторської заборгованості в операційному циклі, визначається за формулою:

(6.28)

Тривалість операційного циклу, визначається за формулою:

(6.29)

Тривалість обороту фінансового циклу, визначається за формулою:

(6.30)

Коефіцієнт оборотності власного капіталу, характеризує кількість оборотів власного капіталу в операційному циклі, визначається за формулою:

(6.31)

Коефіцієнт стійкості економічного зростання, характеризує яка частка чистого прибутку залишилась, визначається за формулою:

(6.32)

де Чп - чистий прибуток;

Д - дивіденди.

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...