Меню сайта

Пропозиції щодо оптимізації податкових платежів на Пологівській дільниці водопровідно-каналізаційного господарства

На основі проведеного аналізу дійшли висновків, що підприємству необхідно запропонувати напрямки оптимізації податкових платежів.

Одним з альтернативних напрямків є перехід підприємства на спрощену систему оподаткування, що значно покращило б становище підприємства. Адже економічний ефект від переходу на спрощену систему оподаткування складає 217 тис. гривень, а це значна сума, яка б не була зайвою для збиткового підприємства.

Проведені розрахунки дозволили зробити висновок, що 10%-й єдиний податок є найбільш вигідною схемою оподаткування для підприємства, оскільки питома вага сплачуваних податків при цьому нижча - 17,4%.

Отже, ознайомившись із сучасними умовами функціонування підприємства, організацією виробництва на підприємстві, його фінансовим станом та системою оподаткування, можна розробити пропозиції щодо оптимізації основних напрямків діяльності підприємства:

– потрібно добиватися зниження запланованих збитків;

- потрібно добиватися зниження витрат на забезпечення послугами як в цілому, так і по елементам витрат;

ефективно використовувати виробничі потужності насосних станцій по підйому води, утримувати в належному санітарно - технічному стані об’єкти водопровідної мережі;

дотримуватися встановлених строків сплати платежів до бюджету, не допускати заборгованості своєчасної сплати заробітної плати працівникам;

для повного обліку води яка підіймається з артезіанських свердловин встановити лічильники;

посилити контроль відділом збуту за показниками лічильників які маються в абонентів проживаючих в будинках державного сектору, та приватного які мають дворові колонки, на предмет кражі води - щоквартально. Для цього ввести в штатний розпис одну одиницю - слюсаря в відділ збуту.

Це дасть змогу збільшити об’єм реалізації на 31,0 мІ води на 42,0 тис. грн., зменшити втрати води в мережі і знизити собівартість послуг на суму штрафів - 5,0 тис. грн.

поетапно закрити всі вуличні колонки по розбору води, і більше відкрити дворових, це дасть можливість зменшити втрати води через витік в зв’язку з поломками, скоротити витрати на ремонт колонок в сумі - 15,0 тис. грн.;

інженерній службі посилити контроль за розходуванням електроенергії на артезіанських свердловин та других об’єктах водопроводу та каналізації з метою зниження собівартості послуг;

розробити і затвердити тарифи на водопостачання та водовідведення не нижче фактичної собівартості послуг з рентабільністю 20%, щоб підприємство не було збитковим;

розробити заходи щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості:

замінити існуючі лічильники електроенергії на лічильники типу «Альфа», в основу яких закладено різні тарифи на електроенергію, яка використовується у різні проміжки доби. Це дасть змогу займатися викачкою стоків та підняттям води зі свердловин в більшому об’ємі тоді, коли нараховується найнижчий тариф.

Дотримуючись цих принципів, Пологівська дільниця ВКГ зможе значно покращити свій фінансово-господарський стан.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 

Читайте більше

Історичний досвід оподаткування в Україні
Становлення України як суверенної, демократичної, правової держави передбачає необхідність проведення соціально-економічних та правових реформ. У цьому контексті потребує реформування та вдосконалення існуюча податкова система України. Реформування податкової системи вимагає чіткого у ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...