Меню сайта

Пропозиції щодо оптимізації податкових платежів на Пологівській дільниці водопровідно-каналізаційного господарства

На основі проведеного аналізу дійшли висновків, що підприємству необхідно запропонувати напрямки оптимізації податкових платежів.

Одним з альтернативних напрямків є перехід підприємства на спрощену систему оподаткування, що значно покращило б становище підприємства. Адже економічний ефект від переходу на спрощену систему оподаткування складає 217 тис. гривень, а це значна сума, яка б не була зайвою для збиткового підприємства.

Проведені розрахунки дозволили зробити висновок, що 10%-й єдиний податок є найбільш вигідною схемою оподаткування для підприємства, оскільки питома вага сплачуваних податків при цьому нижча - 17,4%.

Отже, ознайомившись із сучасними умовами функціонування підприємства, організацією виробництва на підприємстві, його фінансовим станом та системою оподаткування, можна розробити пропозиції щодо оптимізації основних напрямків діяльності підприємства:

– потрібно добиватися зниження запланованих збитків;

- потрібно добиватися зниження витрат на забезпечення послугами як в цілому, так і по елементам витрат;

ефективно використовувати виробничі потужності насосних станцій по підйому води, утримувати в належному санітарно - технічному стані об’єкти водопровідної мережі;

дотримуватися встановлених строків сплати платежів до бюджету, не допускати заборгованості своєчасної сплати заробітної плати працівникам;

для повного обліку води яка підіймається з артезіанських свердловин встановити лічильники;

посилити контроль відділом збуту за показниками лічильників які маються в абонентів проживаючих в будинках державного сектору, та приватного які мають дворові колонки, на предмет кражі води - щоквартально. Для цього ввести в штатний розпис одну одиницю - слюсаря в відділ збуту.

Це дасть змогу збільшити об’єм реалізації на 31,0 мІ води на 42,0 тис. грн., зменшити втрати води в мережі і знизити собівартість послуг на суму штрафів - 5,0 тис. грн.

поетапно закрити всі вуличні колонки по розбору води, і більше відкрити дворових, це дасть можливість зменшити втрати води через витік в зв’язку з поломками, скоротити витрати на ремонт колонок в сумі - 15,0 тис. грн.;

інженерній службі посилити контроль за розходуванням електроенергії на артезіанських свердловин та других об’єктах водопроводу та каналізації з метою зниження собівартості послуг;

розробити і затвердити тарифи на водопостачання та водовідведення не нижче фактичної собівартості послуг з рентабільністю 20%, щоб підприємство не було збитковим;

розробити заходи щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості:

замінити існуючі лічильники електроенергії на лічильники типу «Альфа», в основу яких закладено різні тарифи на електроенергію, яка використовується у різні проміжки доби. Це дасть змогу займатися викачкою стоків та підняттям води зі свердловин в більшому об’ємі тоді, коли нараховується найнижчий тариф.

Дотримуючись цих принципів, Пологівська дільниця ВКГ зможе значно покращити свій фінансово-господарський стан.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 

Читайте більше

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...