Меню сайта

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд

На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі.

Виявлення ключових аспектів щодо оцінювання стану та динаміки функціонування підприємств стає однією з актуальних проблем в економічній практиці та науці. Важливою складовою цієї проблеми є аналіз стану досліджуваного підприємства як частини економічної системи.

Об’єктом дослідження, в межах проходження економічної практики, є фінансово-господарська діяльність ТОВ «Чернівці Поліхімбуд».

Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають у результаті управління фінансами на підприємстві з метою підвищення ефективності діяльності фірми.

Метою дослідження є практичне вивчення, задля закріплення теоретичних знань, фінансової діяльності суб’єкта господарювання, розгляд відносин, що виникають в процесі її здійснення на підприємстві, форм та методів організації, що застосовуються на досліджуваному об’єкті. Основними завданнями, що уможливлять досягнення мети є наступні:

дослідження сутності фінансової діяльності суб’єкта господарювання, закріплення та розширення теоретичних знань зі спеціальності;

ознайомлення з законодавчим забезпеченням фінансово-господарської діяльності та змінами, що в ньому відбулись;

ознайомлення з роботою підприємства та його фінансового відділу;

дослідження фінансових відносин та набуття практичних навичок у межах передбачених тем звіту;

аналіз фінансової діяльності підприємства, виявлення її слабких та сильних сторін.

Для досягнення поставленої мети і завдань необхідно розглянути такі теми:

основи фінансової діяльності підприємства;

особливостей фінансування підприємств різних форм організації;

формування власного капіталу підприємства;

внутрішні джерела фінансування підприємства;

дивідендна політика підприємства;

фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів;

фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства;

фінансове інвестування підприємства;

оцінювання вартості підприємства;

фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин;

фінансовий контролінг на ТОВ «Чернівці Поліхімбуд».

Базою дослідження є ТОВ «Чернівці Поліхімбуд». Товариство з обмеженою відповідальністю здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, положень міжнародних угод України та Статуту, затвердженого установчими загальними зборами учасників ТОВ (Протокол №1 від 15 лютого 2008 року), внутрішніх Положень, правил процедур, регламентів та ін. ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» знаходиться за адресою: 58000, Україна, м. Чернівці, вул. Севастопольська, 36. Місцезнаходження Товариства є його юридичною адресою.

Основні види діяльності ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» - виробництво піноблоку, виготовлення інших будівельних матеріалів, деталей та сумішей. Також до діяльності підприємства належать оптова та роздрібна торгівля, цивільне та промислове будівництво, здійснення операцій з металобрухтом. Власний капітал підприємства складає 2126 тис. грн., статутний фонд підприємства складає 28685 тис. грн.

На підприємстві проводиться цілеспрямована i вдумлива робота по покращенню умов праці працівників, вдосконаленню їх оплати та підвищенню матеріальної зацікавленості кожного члена колективу. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства будуть досліджені в наступних розділах звіту.

Отже, в даному звіті проведемо дослідження основ фінансової діяльності підприємства, особливостей фінансування підприємства різних форм організації, формування власного капіталу підприємства, внутрішні джерела фінансування, дивідендну політику, фінансування за рахунок запозичених ресурсів, фінансову діяльність на етапі реорганізації, фінансове інвестування, оцінювання вартості підприємства, фінансову діяльність у сфері зовнішньоекономічних відносин, фінансового контролінгу на ТОВ «Чернівці Поліхімбуд».

На основі досліджуваних показників сформуємо висновки та пропозиції, дані оформимо у вигляді таблиць. Для проведення аналізу користуватимемося додатками, використовуючи їхні дані.

    Читайте більше

    Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
    Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...

    Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
    Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...