Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Умови чесної угоди наступні :

1) сторони є типово мотивованими , включаючи відповідно , бажання продавця продати, а покупця купити , відсутність тиску на одну із сторін , схильність обох сторін діяти розсудливо щодо своєї найбільшої вигоди , відсутність інших ознак нетипової мотивації;

2) Сторони є адекватно і повно обізнаними стосовно всіх суттєвих характеристик об’єкта і пов’язаних із ним інтересів;

3) Оплата здійснюється у вигляді грошових коштів у порядку передбаченому законодавством.

У кредитних взаємовідносинах сторони пов’язані зобов’язаннями , що обумовлені кредитною угодою, тому казати про якусь незалежність продавця не доводиться : продаж у даному разі є обов’язковим. Окрім цього термін реалізації заставленого майна є обмеженим. Банк звісно прагне забезпечити свої вимоги за рахунок вартості майна у якомога стисліші строки , щоб мінімізувати можливі втрати у разі відвернення коштів з обігу. Саме через це найдоцільнішим було б проводити оцінку об’єкту застави за ліквідаційною вартістю ( вартістю за умов вимушеного продажу ).

Із наведених вище понять ринкової та ліквідаційної вартості випливає , що ліквідаційна вартість завжди нижча від ринкової , а різниця їх рівнів обумовлена в першу чергу фактором часу.

З огляду на вище наведені положення вважаю за доцільне зазначити , що базою для розрахунку банківськими працівниками обсягів кредитів , що видаються , повинна бути не ринкова вартість об’єктів застави ( як це практикується в КГВ промінвестбанку України ) , а ліквідаційна, визначення якої повинно здійснюватись рядом незалежних експертів оцінювачів. Це безсумнівно сприятиме забезпеченню необхідного рівня ліквідності об’єктів застави.

Основним моментом у розрахунку обсягів кредитів виходячи з ліквідаційної вартості застави повинно бути положення, що ліквідаційна вартість повинна бути рівною або перевищувати суми втрат і витрат банку пов’язаних з неповерненням кредиту та реалізацією застави.

Треба зазначити, що зазначені втрати і витрати можна розподілити на дві групи :

1) Одноразові – сума неповерненого кредиту , сума неповернених відсотків від моменту виникнення права звернення стягнення на предмет на застави .

2) Поточні - витрати на утримання об’єкта застави , його збереження , витрати на рекламу, інформаційні послуги тощо .

Виразивши процес кредитування у вигляді часової прямої на ній можна відкласти наступні покійні позначки :

t0 tр0 t1 . tр1

t0 – початок дії кредитної угоди;

t1 закінчення дії кредитної угоди.

Очевидно, що в процесі кредитної угоди може виникнути момент ( Z ), коли боржник припиняє виплату суми основного боргу та/ або відсотків за користування кредиту і до кредитора переходять права на предмет на застави. Теоретично крайніми точками на часовій прямій , що відповідають зазначеній події можуть бути : перша точка – початок дії кредитної угоди ( t0 ), друга точка – кінець дії кредитної угоди ( t1 ). Якщо прийняти, що термін можливої реалізації об’єкту застави за ліквідаційною вартістю дорівнює ( tр ) , то на часовій прямій можна відкласти дві крайні точки ліквідаційної реалізації, які обмежують собою всі можливі варіанти у часі для ліквідаційної реалізації :

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...