Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Умови чесної угоди наступні :

1) сторони є типово мотивованими , включаючи відповідно , бажання продавця продати, а покупця купити , відсутність тиску на одну із сторін , схильність обох сторін діяти розсудливо щодо своєї найбільшої вигоди , відсутність інших ознак нетипової мотивації;

2) Сторони є адекватно і повно обізнаними стосовно всіх суттєвих характеристик об’єкта і пов’язаних із ним інтересів;

3) Оплата здійснюється у вигляді грошових коштів у порядку передбаченому законодавством.

У кредитних взаємовідносинах сторони пов’язані зобов’язаннями , що обумовлені кредитною угодою, тому казати про якусь незалежність продавця не доводиться : продаж у даному разі є обов’язковим. Окрім цього термін реалізації заставленого майна є обмеженим. Банк звісно прагне забезпечити свої вимоги за рахунок вартості майна у якомога стисліші строки , щоб мінімізувати можливі втрати у разі відвернення коштів з обігу. Саме через це найдоцільнішим було б проводити оцінку об’єкту застави за ліквідаційною вартістю ( вартістю за умов вимушеного продажу ).

Із наведених вище понять ринкової та ліквідаційної вартості випливає , що ліквідаційна вартість завжди нижча від ринкової , а різниця їх рівнів обумовлена в першу чергу фактором часу.

З огляду на вище наведені положення вважаю за доцільне зазначити , що базою для розрахунку банківськими працівниками обсягів кредитів , що видаються , повинна бути не ринкова вартість об’єктів застави ( як це практикується в КГВ промінвестбанку України ) , а ліквідаційна, визначення якої повинно здійснюватись рядом незалежних експертів оцінювачів. Це безсумнівно сприятиме забезпеченню необхідного рівня ліквідності об’єктів застави.

Основним моментом у розрахунку обсягів кредитів виходячи з ліквідаційної вартості застави повинно бути положення, що ліквідаційна вартість повинна бути рівною або перевищувати суми втрат і витрат банку пов’язаних з неповерненням кредиту та реалізацією застави.

Треба зазначити, що зазначені втрати і витрати можна розподілити на дві групи :

1) Одноразові – сума неповерненого кредиту , сума неповернених відсотків від моменту виникнення права звернення стягнення на предмет на застави .

2) Поточні - витрати на утримання об’єкта застави , його збереження , витрати на рекламу, інформаційні послуги тощо .

Виразивши процес кредитування у вигляді часової прямої на ній можна відкласти наступні покійні позначки :

t0 tр0 t1 . tр1

t0 – початок дії кредитної угоди;

t1 закінчення дії кредитної угоди.

Очевидно, що в процесі кредитної угоди може виникнути момент ( Z ), коли боржник припиняє виплату суми основного боргу та/ або відсотків за користування кредиту і до кредитора переходять права на предмет на застави. Теоретично крайніми точками на часовій прямій , що відповідають зазначеній події можуть бути : перша точка – початок дії кредитної угоди ( t0 ), друга точка – кінець дії кредитної угоди ( t1 ). Якщо прийняти, що термін можливої реалізації об’єкту застави за ліквідаційною вартістю дорівнює ( tр ) , то на часовій прямій можна відкласти дві крайні точки ліквідаційної реалізації, які обмежують собою всі можливі варіанти у часі для ліквідаційної реалізації :

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...